niedziela, 7 lipca 2013

Dekret ustanowienia Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

Dekret ustanowienia
Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu
Synod Ukraińskiego Prawowiernego Kościoła Grekokatolickiego
w łasce Świętej Trójcy i pod opieką Najświętszej Bogurodzicy
uwzględnił krytyczną sytuację w Kościele Katolickim, a mianowicie:
naruszenie zbawczej wiary w Kościele Katolickim
i przyjęcie nowej doktryny i nowego ducha,
który przeczy podstawowym prawdom Ewangelii
i Tradycji apostolskiej.
5.4.2011r. Synod postanowił uformować
Bizantyjski Katolicki Patriarchat.