czwartek, 16 marca 2017

Kardynał Nycz – zdrajca – otwiera Polskę na islamizację

Konferencja episkopatu w Polsce
Rząd Polski

Praga, 13.03.2017

Szanowni biskupi Polski!

Szanowni przedstawiciele polityczni!

5 marca 2017 r. kardynał Nycz przez „posłanie pasterskie” wezwał naród polski i władzę, żeby natychmiast przyjęli imigrantów muzułmańskich na swoje terytorium. Nyczowi nie wystarczy, że Polska nadaje pomóc poszkodowanym w czasie wojny tam, gdzie oni się znajdują. On wzywa o otwartość, faktycznie o przełom bariery, która dotychczas chroniła Polskę od zaplanowanej islamizacji.