wtorek, 28 maja 2013

Słowo życia

Siedem modlitewnych przystanków w ciągu dnia

"Alez własnie to, co ofiaruja poganie, demonom składaja w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byscie mieli cos wspólnego z demonami. Nie mozecie pic z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie mozecie zasiadac przy stole Pana i przy stole demonów."
1Kor. 10:20-21 (od 15.01.2017 do 29.01.2017)

Po wielu modlitwach i poszukiwaniach w jaki sposób zaktualizować tradycję Kościoła do teraźniejszości, proponujemy ten, już sprawdzony sposób modlitwy. 
Modlimy się 7 razy dziennie: kiedy się budzimy, potem o 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 i wieczorem przed pójściem spać.

Wyznanie wiaryWierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

niedziela, 12 maja 2013

Modlitwa w ważnej intencji


Modlitwa jest przeznaczona na 7 dni.
Jeżeli intencja jest bardzo ważna, to można się modlić przez 7 tygodni. W 50 dniu było Zesłanie Ducha Świętego. 50 rok był rokiem Bożego Miłosierdzia. 
„…Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje”. (Jana 16,23) 

Poniedziałek
O Mądrość wieczna i ucieleśniona, najdroższy i najczcigodniejszy Jezu, Prawdziwy Boże i prawdziwy Człowieku, jedyny Synu Ojca wiecznego i Dziewicy Marii! Kłaniam się przed Tobą w łonie i chwale Twego Ojca, gdzie byłeś przez wieki, i w łonie Marii Dziewicy, Twojej najgodniejszej Matki, podczas Wcielenia Twego. Pragnę wyrazić Ci wdzięczność, bo Ty „lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi…”(Flp. 2,7), żeby wydrzeć mnie z twardej niewoli diabla. Teraz akceptuję i aż do śmierci chcę wziąć tę pokorę.

Maryja – Matka Boża


(kurs biblijny)
Zapamiętać: Jana 19,26-27
26Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
27Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
1. Kogo ujrzał Jezus pod krzyżem?
2. Jak zwrócił się z krzyża do swojej Matki?
3. Ile razy w Jana 19,26-27 spotyka się termin „uczeń”, a ile razy „matka”?
4. Jakie są konsekwencję z tego, że Maryja jest pełna łaski(Łukasz 1,27-33)?
5. Co się stało, gdy Maryja
pozdrowiła Elżbietę?(Łukasz 1,41)
6. Co powiedziała Elżbieta?(Łukasz 1, 42-44)

Jesus jest prawdziwym Bogiem(kurs biblijny)
Zapamiętać:  1Jana5:20:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest Prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest Prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem, i życiem wiecznym.
Na refleksje:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest Prawdziwy. (Dlaczego przyszedł Syn Boży i dał nam rozum?)
My jesteśmy w tym, który jest Prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. (W kim jesteśmy, gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie?)