piątek, 1 stycznia 2016

List noworoczny do narodu polskiego


Donieck - Praga, 30 grudnia 2015

Obecnie twórcy NWO promują islamizację Europy. Ich celem jest zniszczenie chrześcijaństwa, kultury europejskiej i tożsamości poszczególnych narodów w ramach realizacji wielokulturowości.

Przeciwko islamizacji nawet pod groźbą sankcji stanął premier Węgier Orban i jego rząd. Węgierscy biskupi, którzy także nie zgadzają się z islamizacją sprzeciwili się rozporządzeniu papieża Franciszka. Papież postanowił aby w każdej parafii, w każdym klasztorze (nawet żeńskim) oraz w każdym miejscu pielgrzymek, została przyjęta co najmniej jedna rodzina muzułmańska. Muzułmański model rodziny to najczęściej mężczyzna, który ma kilka żon i kilkoro dzieci. Muzułmanie islamizację realizują za pomocą miecza i prokreacji.

W Czechach sytuacja wyglądała inaczej niż na Węgrzech. Kardynał Duka w pełni poparł postanowienie Franciszka i z hipokryzją mówił o "miłosiernym Samarytaninie", który poparłby islamizację.

List otwarty do biskupów polskich

Ukraina, 8.12.2014.
Szanowni biskupi!

Bizantyjski Patriarchat wezwał obecnego papieża Franciszka, aby rok 2015 ogłosił rokiem prawdziwej reformy Kościoła. W liście „2015 рік – рік реформи Католицької Церкви” („Rok 2015 – rok reformy Kościoła Katolickiego”) (http://vkpatriarhat.org.ua/en/?p=9585) wskazujemy na to, że największą winę za katastroficzny stan Kościoła ponosi polski papież Jan Paweł II, któremu wy umieszczacie pomniki, w nierozumnej euforii zmieniacie nazwy ulic i placów i, prawdopodobnie, będziecie konsekrować ku jego czci również nowe kościoły!Zbawienie w istocie związane jest z prawdziwą wiarą chrześcijańską i z nawróceniem. Jezus wyraźnie powiedział i to dotyczy wszystkich bez wyjątku: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”(Łk. 13,3).