piątek, 20 marca 2015

Podstawowe pytania „papieżowi” Franciszku

Franciszek Bergoglio
Watykan

Pierwsze przykazanie mówi: „Jam jest Pan, Bóg twój… Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie”(Pwt.5,6-10). Za naruszenie przykazania spada kara aż na 3-4 pokolenia, ale za przestrzeganie przychodzi wielkie błogosławienie.
Na tej podstawie Pierwszego przykazania opierają się i inne Przykazania Dekalogu: szacunek dla rodziców, zakaz zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieży… Pierwsze przykazanie wymaga szacunku dla Boga Jedynego. Herezja, która podważa wiarę w tajemnicę Trójjedynego Boga jest grzechem. Dzisiaj to są herezje historyczno-krytycznej teologii (neomodernizmu), które zaprzeczają Bóstwo Chrystusa, Jego odkupieńczą ofiarę na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Herezje te zaprzeczają również wszystko, co jest nadprzyrodzone, a mianowicie inspirację przez Boga Pisma Świętego. Dlatego duch kłamstwa przez pychę przeniknął we wszystkie seminaria i opętał prawie wszystkich teologów tak, że nastąpił masowy odpad od ewangelickiej i biblijnej wiary, która była głoszona przez prawie 2000lat. Taki przełom historyczny nastał po Soborze Watykańskim II.

czwartek, 29 stycznia 2015

2015 rok – rok reformy Kościoła Katolickiego


Franciszek I
Zwierzchnik Kościoła Katolickiego
Watykan

Rosja w 2015 roku świętuje 1000-lecie od śmierci św. Włodzimierza, który ochrzcił naród ruski. W Czechach będą obchodzić 600-lecie od momentu tragicznego spalenia ks. Jana Husa, który walczył przeciwko zgorszającego życia księży. W Armenii smutny jubileusz 100-lecia od ludobójstwa narodu. W Europie przypominamy 70-lecie od momentu zakończenia II wojny światowej.

Bizantyjski Patriarchat apeluje do zarządzających w Kościele Katolickim o przeprowadzenie radykalnej reformy w Kościele Katolickim, który przebywa pod Bożym przekleństwem – anatemą. Papież Jan XXIII ogłosił początek Soboru Watykańskiego II pod dewizą aggiornamento.

wtorek, 20 stycznia 2015

Ludu mój, wyjdźcie z Babilonu! (Iz. 52, 11)

Do księży i wiernych we wszystkich katolickich diecezjach

Niektórzy przewidują, że istnienie Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego w dzisiejszych czasach stanie się wzorem decentralizacji Kościoła Katolickiego. Mówią o formacji katolickich patriarchatów podobnych do tych w Kościele Prawosławnym: Patriarchatu Bułgarskiego, Serbskiego, Rumuńskiego, Konstantynopolskiego, Jerozolimskiego… W tej nadzwyczajnej sytuacji, praktycznie każdy naród może ustanowić własny patriarchat i oddzielić się od odstępczej centralizacji watykańskiej. Watykan przestał spełniać swoje zadanie ochrony czystości wiary i moralności. Poszczególne katolickie narody prowadzi nawet do duchowego i fizycznego samobójstwa przez współczesne herezje i duch neopogaństwa. Globalizacyjna gender-gej ideologia promowana przez Traktat Lizboński niszczy wszystkie wartości moralne i chrześcijaństwo.