sobota, 18 października 2014

Tajna wieczerza i Getsemani


       1) Rozmyślania nad Słowem Bożym:

       Tajna wieczerza
W czwartek wieczorem Jezus razem z apostołami znajduje się w świetlicy. Pascha powiązana z obrządem ofiarowania Baranka i z wieczerzą paschalną. Te swięta przypominają wyjście Izraela z niewolnictwa faraona egipskiego. Jezus przyszedł żeby uwolnić ludzkość z niewoli grzechu i diabła.
Najpierw Jezus umyw nogi apostołom. Tym samym podał im przykład pokory i miłości. Potem przestrzega apostołów przed duchem zdrady, za którym kryje się diabeł.
Dalej Jezus mówi o miłości: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich».

czwartek, 9 października 2014

Sens życia duchowego – utrata swej duszy dla ChrystusaCzłowiek codziennie powinien stawać w swietle Bożym. Musimy wyśmiać siebie, kiedy przychodzi pycha. Mamy zmienić myślenie. Słowo Boże mówi, żebyśmy zachowali myślenie, które jest w Jezusie Chrystusie, a apostoł Paweł rzekł: „Jezus uniżył samego siebie aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. My nawet nie musimy uniżać się, tylko mamy wejść do prawdy. A my tę prawdę nawet nie chcemy widzieć w sobie. Kiedy by my widzieli co jest w nas, to wpadlibyśmy do takiej depresji!? Możemy tylko po kropelkach popatrzeć na ten brud, który jest w nas, żebyśmy schylili swój kark. A później prosili Boga: „Boże daj mi siły, żebym pracował dla Ciebie”. Jest to sensem duchowego życia, sensem teologji, i sensem tych słów: „stracić swoje życie z powodu Ciebie i Ewangelii”.