wtorek, 19 kwietnia 2016

Fałszywy papież Franciszek to Antychryst

We wtorek 12 marca 2016 roku islamiści przeprowadzili zamachy terrorystyczne w Brukseli a już 24 marca Franciszek islamistom mył i całował nogi. Jego celem jest promocja islamizacji Europy a tym samym likwidacja chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej. To on zdradził Chrystusa, przegnał Ducha Prawdy i przyjął ducha fałszu i kłamstwa, ducha Antychrysta!

„Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna. Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna ma i Ojca.” (1 List Św. Jana Apostoła 2:22-23)

Franciszek odrzuca i Ojca i Syna poprzez to, że stawia na tym samym poziomie chrześcijan i czcicieli pogańskich bożków-demonów i twierdzi, że: „wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi”. Manipulacja Franciszka polega na tym, że mówi on częściową prawdę w celu przepchnięcia herezji. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi ale tylko w tym sensie, że Bóg stworzył wszystkie istoty ludzkie, tych którzy będą zbawieni i tych, którzy będą potępieni.

niedziela, 10 kwietnia 2016

Wyjaśnienie proroczej modlitwy o zmartwychwstaniu Polski (wg. Ez. 37, 1-10)

Najpierw trzeba przeczytać słowo, które wywołuje skruchę i żal za swoje grzechy. Akt pokuty kończy się wezwaniem świętego imienia Boga - Jehoszua (do pięciu ran Jezusa). Potem idzie szereg pytań odnoszących się przykazania miłości do Boga i bliźniego, a także wyrzeczenia zależności od praktyk neo-pogańskich, związanych z okultnymi formami magii i wróżbiarstwa.

W drugiej części czyta się słowo Boże z proroka Ezechiela. Następnie wyznanie wiary w Bożą wszechmoc, która objawia się stworzeniem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i zmartwychwstania Chrystusa. Ta wiara jest podstawą do wyznania wiary w duchowe zmartwychwstanie Polski.

Głównym celem tego modelu modlitwy - połączenie z Bogiem, poprzez wezwanie Bożego Imienia "Jehoszua", a w niektórych punktach - koncentracja na przebudzenie wiary we wszechmoc Boga.

Boże Imię "Jehoszua" wyraża fakt, że nie tylko Bóg Trójjedyny mnie stworzył, ale i zbawił! Dusza sparaliżowana przez grzech, a zatem nie może w pełni kontrolować ciało, które stało się niewolnikiem namiętności. Głównym siedliskiem grzechu jest dusza. Przejawia się to intelektualną dumą umysłu, który opiera się i nie chcę uznać podstawowe prawdy: śmierć, sąd, wieczność i rzeczywistość własnej słabości. Nawet nie chcę przyjąć sprawiedliwe ustawy we wzajemnych stosunkach, ale ma podwójne standardy - jeden do siebie, drugi - do bliźniego. My się obrażamy, gdy ktoś mówi nam upokarzającą prawdę. Jest to oznaką ślepoty duchowej, która objawia się szczególnie w umyśle. Umysł jest związany z pamięcią, która przechowuje informację. Wola jest pod wpływem umysłu i namiętności. Więc tutaj mówimy o pewnej presji i manipulacji ze strony systemu kłamstw i systemu świata, którzy chcą zniewolić, to jest uwięzić całą osobę ludzką. Jezus mówi: " Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni." (Jana 8,36).