czwartek, 19 grudnia 2013

ZWYCIĘSTWO NAD UNIĄ EUROPEJSKĄ


Dzisiaj, w dniu świętego Michała Archanioła, zwycięzcy wszystkich sił piekielnych, my w jedności ze wszystkimi chrześcijanami Ukrainy, którzy w Kijowie i w innych miastach protestują przeciwko przystąpieniu Ukrainy do UE, ogłaszamy:

sobota, 14 grudnia 2013

Historia Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu


Historia Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu, który walczy o czystość wiary katolickiej, prowadzi demonstracje za tradycyjne, rodzinne wartości chrześcijańskie - przeciwko genderu, homoseksualizmu oraz juvenile justice.

piątek, 25 października 2013

Duch Asyżu oraz liturgia nieważna

W filmie Ut unum sint (2004), Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan donosi oficjalną pozycje Watykanu wobec modlitwy pokoju w Asyżu słowami: "Podczas tego spotkania oni (poganie) modlili się oddzielnie, ale w tym samym duchu". Prawda jest taka, że modlili się razem - nawet z papieżem. Modlili się w tym samym duchu, ale nie był to Duch Chrystusa. Był to duch antychrysta.

Jan Paweł II zamknął te tzw. modlitwy o pokój modlitwą Ojcze nasz. W ten sposób umieścił pogaństwo i kult demonów w równym stopniu z kultem jedynego prawdziwego Boga. W Asyżu, poganie nie tylko modlili się, ale również kadzili oraz przynosili ofiary demonom. Pierwsi chrześcijanie i tysiące misjonarzy Chrystusowych woleliby zginąć śmiercią męczenników, niż okazać jednym ziarnem kadzidła czci bożkom i demonom pogańskim. Słowo Boże mówi: "Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu." (1 Kor 10:20).

poniedziałek, 21 października 2013

Wygłoszenie ekskomuniki na papieża Benedykta XVI i Jana Pawła II

Bizantyjski Katolicki Patriarchat władzą apostolskiego i prorockiego urzędu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa przed Bogiem zobowiązuje wszystkich katolików w sumieniu i ogłasza:
1) Beatyfikacja zmarłego papieża Jana Pawła II jest nieważna.
2) Zmarły papież Jan Paweł II według Gal. 1:8-9  odłączył się od Kościoła Chrystusowego. Przyczyną tego jest jego apostatyczny gest w Asyżu, którym on otworzył Kościół duchu antychrysta.
3) Papież Benedykt XVI przez beatyfikacje ducha Asyżu – ducha antychrysta, również wyłączył siebie od Kościoła Chrystusowego.

poniedziałek, 14 października 2013

Historia BKP

  Historia Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu


W czasach komunizmu, w 1946-1990 latach w Związku Radzieckim UGCC przebywał w podziemiu.

W 1996r. następcą ciężko chorego kard. Lubacziwskiego bezprawnie, wbrew woli trzech metropolitów UGCC, został mianowany przez 17 lat ekskomunikowany biskup L. Huzar, który całe życie mieszkał na Zachodzie.

Od 2002 roku w klasztorze Bazylianów w Podhorcach rozpoczęła się błogosławiona misja. W 2004r. Huzar żądał od agencji rządowych tajnym dekretem №399/2003 od 6 sierpnia 2004r. deportację mnichów podhoreckich z Ukrainy. W 2006r. Huzar napisał książkę ukr. „Бесіди з Блаженнішим кард. Л. Гузаром. До постконфесійного християнства”, w której głosi kilka herezji, które zaprzeczają istotę Kościoła.

czwartek, 29 sierpnia 2013

Deklaracja anathemy na Franciszka Bergoglio

Dzisiaj, 2 sierpnia 2013r., Wschodni Chrześcijański Kościól obchodzi święto Świętego Proroka Eliasza. W tym dniu Bizantyjski Katolicki Patriarhat w łasce Trójcy Świętej deklaruje Boże przekleństwo – anathemę (wg. Gal.1, 8-9) na rzymskiego biskupa Franciszka Bergoglio. Powodem jest to, że nadużył autorytetu Kościoła do unieważnienia Bożych praw. Promuje niemoralne myślenie homoseksualizmu, które jest niezgodne z istotą Ewangelii i niszczy wszystkie wartości moralne.

Przez to Franciszek Bergoglio został wyłączony z Mistycznego Ciała Chrystusowego. Stanowisko w widzialnej organizacji kościelnej zajmuje już nielegalnie.

wtorek, 20 sierpnia 2013

Ukraiński Prawowierny Kościół Grekokatolicki

W 1990 roku Ukraiński Kościół Grekokatolicki (UGCC, ukr. УГКЦ) wyszedł z podziemia, ale przywództwo w Kościele natychmiast było zajęte przez duchowny przepływ heretyckiej teologii Zachodniej. Ta teologia zaprzecza podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej w całości – Bóstwo Chrystusa, jego realne ta historyczne zmartwychwstanie, cuda, inspirację Pisma Świętego, istnienie piekła. Takiego ducha wprowadził do naszego Wschodniego Kościoła ex-kardynał Huzar.

On też akceptuje homoseksualizm, okultyzm - przepowiednie, magię (sam wróży wahadłem) /patrz książkę ukr. „Бесіди з Блаженнішим Л. Гузаром до постконфесійного християнства”(2006)/.

niedziela, 7 lipca 2013

Dekret ustanowienia Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

Dekret ustanowienia
Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu
Synod Ukraińskiego Prawowiernego Kościoła Grekokatolickiego
w łasce Świętej Trójcy i pod opieką Najświętszej Bogurodzicy
uwzględnił krytyczną sytuację w Kościele Katolickim, a mianowicie:
naruszenie zbawczej wiary w Kościele Katolickim
i przyjęcie nowej doktryny i nowego ducha,
który przeczy podstawowym prawdom Ewangelii
i Tradycji apostolskiej.
5.4.2011r. Synod postanowił uformować
Bizantyjski Katolicki Patriarchat.

wtorek, 28 maja 2013

Słowo życia

Siedem modlitewnych przystanków w ciągu dnia

"Alez własnie to, co ofiaruja poganie, demonom składaja w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byscie mieli cos wspólnego z demonami. Nie mozecie pic z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie mozecie zasiadac przy stole Pana i przy stole demonów."
1Kor. 10:20-21 (od 15.01.2017 do 29.01.2017)

Po wielu modlitwach i poszukiwaniach w jaki sposób zaktualizować tradycję Kościoła do teraźniejszości, proponujemy ten, już sprawdzony sposób modlitwy. 
Modlimy się 7 razy dziennie: kiedy się budzimy, potem o 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 i wieczorem przed pójściem spać.

Wyznanie wiaryWierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

niedziela, 12 maja 2013

Modlitwa w ważnej intencji


Modlitwa jest przeznaczona na 7 dni.
Jeżeli intencja jest bardzo ważna, to można się modlić przez 7 tygodni. W 50 dniu było Zesłanie Ducha Świętego. 50 rok był rokiem Bożego Miłosierdzia. 
„…Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje”. (Jana 16,23) 

Poniedziałek
O Mądrość wieczna i ucieleśniona, najdroższy i najczcigodniejszy Jezu, Prawdziwy Boże i prawdziwy Człowieku, jedyny Synu Ojca wiecznego i Dziewicy Marii! Kłaniam się przed Tobą w łonie i chwale Twego Ojca, gdzie byłeś przez wieki, i w łonie Marii Dziewicy, Twojej najgodniejszej Matki, podczas Wcielenia Twego. Pragnę wyrazić Ci wdzięczność, bo Ty „lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi…”(Flp. 2,7), żeby wydrzeć mnie z twardej niewoli diabla. Teraz akceptuję i aż do śmierci chcę wziąć tę pokorę.

Maryja – Matka Boża


(kurs biblijny)
Zapamiętać: Jana 19,26-27
26Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
27Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
1. Kogo ujrzał Jezus pod krzyżem?
2. Jak zwrócił się z krzyża do swojej Matki?
3. Ile razy w Jana 19,26-27 spotyka się termin „uczeń”, a ile razy „matka”?
4. Jakie są konsekwencję z tego, że Maryja jest pełna łaski(Łukasz 1,27-33)?
5. Co się stało, gdy Maryja
pozdrowiła Elżbietę?(Łukasz 1,41)
6. Co powiedziała Elżbieta?(Łukasz 1, 42-44)

Jesus jest prawdziwym Bogiem(kurs biblijny)
Zapamiętać:  1Jana5:20:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest Prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest Prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem, i życiem wiecznym.
Na refleksje:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest Prawdziwy. (Dlaczego przyszedł Syn Boży i dał nam rozum?)
My jesteśmy w tym, który jest Prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. (W kim jesteśmy, gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie?)