niedziela, 21 grudnia 2014

LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH

Szanowni biskupi!

Bizantyjski Patriarchat wezwał obecnego papieża Franciszka, aby rok 2015 ogłosił rokiem prawdziwej reformy Kościoła. W liście „2015 рік – рік реформи Католицької Церкви” („Rok 2015 – rok reformy Kościoła Katolickiego”) (http://vkpatriarhat.org.ua/?p=22213) wskazujemy na to, że największą winę za katastroficzny stan Kościoła ponosi polski papież Jan Paweł II, któremu wy umieszczacie pomniki, w nierozumnej euforii zmieniacie nazwy ulic i placów i, prawdopodobnie, będziecie konsekrować ku jego czci również nowe kościoły!

Zbawienie w istocie związane jest z prawdziwą wiarą chrześcijańską i z nawróceniem. Jezus wyraźnie powiedział i to dotyczy wszystkich bez wyjątku: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”(Łk. 13,3).

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Droga Krzyżowa. Z Getsemani na Golgotę


1) Rozmyślania nad Słowem Bożym:
Uwięzienie: Apostoł-zdrajca przyprowadził do Getsemani kohortę oraz strażników z latarniami od arcykapłanów i faryzeuszów. Też przystąpił do Jezusa i zdradziecko pocałował Go. Wtedy żołnierze pojmali Jezusa.
Przed Annaszem: Przyprowadzili Go do arcykapłana Annasza. On pytał się Go o wiele rzeczy. Jeden ze strażników uderzył Jezusa w twarz.
Przed Kajfaszem: Annasz wysłał związanego Jezusa do arcykapłana Kajfasza. Kajfasz rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, żebyś powiedział nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mówił: «Ty powiedział.» Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo». Tłum ludzi krzyczał: «Winien jest śmierci». Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go.

sobota, 18 października 2014

Tajna wieczerza i Getsemani


       1) Rozmyślania nad Słowem Bożym:

       Tajna wieczerza
W czwartek wieczorem Jezus razem z apostołami znajduje się w świetlicy. Pascha powiązana z obrządem ofiarowania Baranka i z wieczerzą paschalną. Te swięta przypominają wyjście Izraela z niewolnictwa faraona egipskiego. Jezus przyszedł żeby uwolnić ludzkość z niewoli grzechu i diabła.
Najpierw Jezus umyw nogi apostołom. Tym samym podał im przykład pokory i miłości. Potem przestrzega apostołów przed duchem zdrady, za którym kryje się diabeł.
Dalej Jezus mówi o miłości: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich».

czwartek, 9 października 2014

Sens życia duchowego – utrata swej duszy dla ChrystusaCzłowiek codziennie powinien stawać w swietle Bożym. Musimy wyśmiać siebie, kiedy przychodzi pycha. Mamy zmienić myślenie. Słowo Boże mówi, żebyśmy zachowali myślenie, które jest w Jezusie Chrystusie, a apostoł Paweł rzekł: „Jezus uniżył samego siebie aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. My nawet nie musimy uniżać się, tylko mamy wejść do prawdy. A my tę prawdę nawet nie chcemy widzieć w sobie. Kiedy by my widzieli co jest w nas, to wpadlibyśmy do takiej depresji!? Możemy tylko po kropelkach popatrzeć na ten brud, który jest w nas, żebyśmy schylili swój kark. A później prosili Boga: „Boże daj mi siły, żebym pracował dla Ciebie”. Jest to sensem duchowego życia, sensem teologji, i sensem tych słów: „stracić swoje życie z powodu Ciebie i Ewangelii”.

sobota, 27 września 2014

Masoneria i kościelne karierowiczostwoWiemy, że za homoseksualizm z nieba przyszła kara ognia. Homoseksualizm jest rezultatem ateizmu i bałwochwalstwa. Czyli że człowiek nie wierzy w Boga. Potem zaczyna czcić demonów, różne energie, a rezultatem jest homoseksualizm,... tak jak jest to napisane w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. We Włoszech jest czterysta masonskich lóż. Większość członków są katolikami. Do 1983 roku katolik nie mógł zostać masonem. A kto był, ten zostawał wyłączony z Kościoła, nie mógł być w Kościele, a teraz może. Pytamy: kim są masoni? Jest to tajna organizacja, która ma trzydzieści trzy stopnie poświęcenia. Komu oni się poświęcają? Jezusowi Chrystusowi? Prawdziwemu naszemu Bogu? Nie! Antybogu! Masoni są satanistami. W jaki sposób mogą oni przebywać w Kościele!? „Zdecydujcie się sobie! Jeśli chcecie być zbawieni, to tutaj jest Kościół dla zbawienia, a jak chcecie iść do piekła – to biegnijcie tam”. Prosta sprawa. „A wy, pasterzy, co robicie w tej sprawie? Milczycie i milczycie. Jesteście odpowiedzialni”. Ja, jeśli jestem w pewnym rządzie, to nie oznacza, że otrzymam tylko władzę i upajam się nią. Jest to u każdego z nas, ale u każdego inaczej. Było również napisane, że we Włoszech zostały opublikowane nazwiska kościelnych prałatów-masonów – było to 20 lat temu, którzy jeszcze nie byli biskupami. Dzisiaj oni są biskupami i kardynałami na najwyższych stanowiskach w Kościele. Czy oni się wyrzekli masonskich organizacji? Diabeł mówi: „Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon – otrzymasz władzę". Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Tylko Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon!” Taka jest nasza ludzka pycha z tą karierą!

piątek, 26 września 2014

Świadectwo męczęnników z Armenii o ChrystusieZamordowali półtora miliony ormian. Stało się to w 1915 roku. Jest świadectwo jednego arcybiskupa ormianskiego. 3 czerwca 1915 roku na święto Bożego Ciała podczas kazania on powiedział takie słowa: „Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu Chrystusa, znajdzie je”. Tegoż wieczora przyszli turcy i zniewolili jego i pięćdziesiąt członków Kościoła. Potem zabrali jeszcze pięćdziesiąt księdzów, a potem tysiąc sześćset osób i prowadzili ich do innej wsi. Był to „pochód śmierci”. Oni mieli związane ręce i między sobą też byli związani. Mamy zdjęcie jak oni tam idą. Potem jest zdjęcie zamordowanych ludzi. Między nimi są kobiety i dzieci. Kiedy przybyli na miejsce, wojskowi powiedzieli: „Zdradziliście naród turecki i jesteście skazani na karę śmierci. Ale jeżeli ktoś zostanie muzułmaninem to może spokojnie wrócić dodomu”. Powiedział wtedy arcybiskup: „Umieramy za Chrystusa”. Wtedy na jego oczach mordowali i zabijali ludzi i rzucali do jamy, a na koniec zastrzelili go. Ale jeszcze przed tym komisar pytał go: „Jeśli zostaniesz muzułmaninem, to zachowasz sobie życie”. „Już powiedziałem wam kilka razy, że wyznaję prawdziwą wiarę, a to jest jedyna prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa, i cieszę się, że daję za Niego swoje życie. Wściekły komisar zastrzelił go. I tak było męczono półtora miliona ormian.

środa, 23 kwietnia 2014

Kanonizacja heretyckiego papieżaSekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej
Watykan
Kanonizacja heretyckiego papieża
Drwiną nad chrześcijaństwem i całą ludzkością jest to, że podczas gdy USA wraz z UE ogłosili priorytetem polityki gender-homoseksualizm i porwanie i demoralizację dzieci, Watykan na te przestępstwa obłudnie milczy i de-facto je zatwierdza. Tragedia polega na tym, że zamiast konkretnego słowa, ogłasza świętym papieża-apostatę, który właśnie pozwolił na masowe odstępstwo od Kościoła i satanizację narodów na terenach katolickich.
Na niedzielę, 27 kwietnia 2014 roku, jest zaplanowana kanonizacja heretyckiego papieża Jana Pawła II.

wtorek, 1 kwietnia 2014

List pasterski dla Kościoła Katolickiego


Ukraina, 2.03.2014
Skierowany do biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych


Drodzy katolicy!

Na początku Wielkiego postu zwraca się do was z Ukrainy Bizantyjski Katolicki Patriarchat, który chroni prawowierną doktrynę i tradycję Kościoła.

Tutaj na Ukrainie jest niebezpieczeństwo wojny domowej i nawet niebezpieczeństwo globalnego konfliktu. Musimy przypomnieć, że za tą sytuację ponosi dużą winę hierarchia Kościoła Katolickiego, w tym kardynał Huzar i jego następca Mons. Szewczuk. Oni ponoszą winę za tzw. euromajdan w Kijowie. Oni oszukali wiernych greko-katolików.

czwartek, 20 lutego 2014

Wezwanie do przebaczenia4 lutego 2014 roku Bizantyjski Patriarchat i Synod biskupów UOGCC ogłosił modlitewną mobilizację. Teraz ogłasza apel do przebaczenia.
W przeszłości Ukraince cierpieli od Polaków, Austriaków, Rosjan, Niemców. W XX wieku Ukraince przeżyli Wielki Głód oraz dwie wojny światowe.
W 90-tych Ukraina uzyskała niepodległość. Patriotyzm, który formował się na nienawiści oraz nieprzebaczeniu był fałszywy.