niedziela, 11 września 2016

Apel do Polski o skruchę


Szanowni członkowie rządu polskiego oraz episkopatu polskiego!


W historii Europy oraz w historii Kościoła polski naród zrobił dużo dobra. Gdyby nie odwaga Jana Sobieskiego, Europa zostałaby muzułmańską. 


Od 26 do 31 lipca 2016 r. odbywały się światowe dni młodzieży w Krakowie z Franciszkiem. Od razu pierwszego dnia świat katolicki był szokowany w związku z powiadomieniem o rytualnym morderstwie 85-letniego francuskiego księdza podczas nabożeństwa w kościele. Franciszek wspomniał o tej tragedii tylko dla usprawiedliwienia, a potem agitował polską władzę, żeby się otworzyła islamizacji przez przyjęcie muzułmańskich „imigrantów”.