czwartek, 27 kwietnia 2017

Nieomylność papieża a rzeczywistość herezji (część 1)                Dzisiaj Franciszek występuje jak grabarz papiestwa i Kościoła.
                Jaki jest prawdziwy sens papiestwa – nieomylności i prymatu? Zacząwszy od pierwszych wieków papież był broniącą skałą Kościoła, którą „bramy piekielne nie przemogą „ (Mt. 16,18). Cel Kościoła – zachowanie zbawiających prawd wiary, która ma podstawę w osobistej relacji z Chrystusem. Na I Soborze watykańskim (1871) został sformułowany dogmat o nieomylności papieża. Nieomylność odnosi się wiary i moralności. Jednak w historii Kościoła byli papieży, którzy lub wpadli w herezję, lub ją zaakceptowali, lub swoim życiem udowadniali, że są odstępcami (stracili wiarę w Chrystusa). Po ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieża wrogowie Kościoła – masoni – zaczęli konstruować plan, jak najefektywniej – z pomocą urzędu apostoła Piotra – zniszczyć Kościół i wiarę w Chrystusa. W dokumencie masonów Alta Vendita jest napisane: „Oni będą myśleć, że idą pod sztandarem kluczy Piotra, ale już dawno będą szli pod sztandarem innym...”
                Katolicy – prości ludzie, zarówno jak i księża i biskupi, - są przekonani, że Bóg nie może dopuścić wybrania papieża-heretyka. Oni absolutnie nie przypuszczają, że papież mógłby wpaść w herezję albo nawet odpaść od wiary.

czwartek, 16 marca 2017

Kardynał Nycz – zdrajca – otwiera Polskę na islamizację

Konferencja episkopatu w Polsce
Rząd Polski

Praga, 13.03.2017

Szanowni biskupi Polski!

Szanowni przedstawiciele polityczni!

5 marca 2017 r. kardynał Nycz przez „posłanie pasterskie” wezwał naród polski i władzę, żeby natychmiast przyjęli imigrantów muzułmańskich na swoje terytorium. Nyczowi nie wystarczy, że Polska nadaje pomóc poszkodowanym w czasie wojny tam, gdzie oni się znajdują. On wzywa o otwartość, faktycznie o przełom bariery, która dotychczas chroniła Polskę od zaplanowanej islamizacji.

wtorek, 10 stycznia 2017

Słowo dla Polski


Część 3: Czy wróci Polska do zdrowych korzeni wiary?


Wymagania, które daje Watykan Franciszka, stawiają Polskę przed podjęciem decyzji: albo przyjmie drogę apostazji Franciszka, lub wróci przez pokutę do zdrowych korzeni wiary.
Cytat ks. prof. A. Kobylińskiego: «W Polsce nie toczy się debata o eutanazje, które dzieją się w Kanadzie, Francji, Niemczech... Natomiast, dla katolików, mieszkających w Polsce  ważniejszym jest problem decentralizacji Kościoła katolickiego. I to, co się stało ostatnio w Kanadzie, jest świetnym przykładem, do czego prowadzi proces decentralizacji».
Odpowiedź: Kobyliński powiedział, że to, co wydarzyło się w Kanadzie, na przykładzie eutanazji, jest wyraźnym przykładem decentralizacji. Ale tym potwierdza, że decentralizacja dotyczy nie tylko opieki duszpasterskiej, w czym jej zwolennicy starają się przekonać społeczeństwo, lecz dotyczy wprost doktryny Kościoła. Więc chodzi o podział, który w ramach Kościoła oficjalnie umożliwia istnienie heretyckiej struktury.

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Słowo dla Polski

Część 2: Szokująca pozycja: spowiedź przed eutanazją?!

W programie telewizyjnym ksiądz Kobylinski pod czas dyskusji o tak zwanej decentralizacji Kościoła mówił również o kwestii eutanazji, połączonej ze Spowiedzią i Komunią Świetą.
Cytat z programu: „Dwa sprzeczne dokumenty ze sobą zostały wydane w Kanadzie przez Kościuł Katolicki. Cześć biskupów podpisała się pod dokumentem, który mówi, że, tak, kapłan ma towarzyszyć takiej osobie (ktora zdecydowała się na eutanazje), może nawet po odpowiednim rozeznaniu udzielić jej Sakramentów Świętych, można powiedzieć na droge eutanazji. Druga część – biskupi Alberty uznali że takiej decyzji podjąć nie może, że w sytuacji, jeśli ksiądz wie o tym że taka osoba szykuje się do eutanazji, nie powinien jej towarzyszyć, udzielać sakramentów na ostatnią droge i nie powinien również sprawować obrzędów pogrzebowych.”
Odpowiedź: Jak w ogóle mogło dojść do tego, że w takiej kwestii, jak eutanazja, część biskupów eutanazję – samobójstwo – zaakceptowała tym, że pozwoliła księżom udzielać Świętych Sakramentów samobójcam, przed świadomym aktem samobójstwa? Zgoda biskupów jest znakiem, że oni całkowicie ignorują istotę Sakramentu. To nie tylko kwestia duszpasterska, to jest kwestia dogmatyczna. 

niedziela, 8 stycznia 2017

Słowo dla Polski


Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościóła

W dniu 15. 12. 2016 roku zakończyło się spotkanie Franciszka z jego doradcami. Tematem była tzw. decentralizacja Kościoła. Polak, prof. Kobyliński, w telewizji z entuzjazmem powiedział: „I to jest oczywiście przewrót kopernikański, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“
To wymaga przemodelowania uczenia religii, jeśli chcemy zwiększyć poziom świadomości religijnej w naszym kraju, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących się w kościele katolickim. 
,,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu, stolicy apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne. Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem...“