poniedziałek, 26 grudnia 2016

Wezwanie do Franciszka Bergoglio zrezygnować z urzędu papieża

Bizantyjski Katolicki Patriarchat, który obecnie jest głosem wołającego na pustyni, niniejszym wzywa Franciszka Bergoglio, żeby za przykładem Benedykta XVI jak najszybciej zrezygnował ze stanowiska papieża. Według doktrynalnej bully papieża Pawła IV Cum ex Apostolatus Officio Bergoglio nigdy nie był i nie jest prawdziwym papieżem. Na nim jest anatema, wyłączenie z Kościoła, Boże przekleństwo za herezje wg Ga. 1,8-9. Franciszek to jest medium międzynarodowych elit i bankierzy, poświęconych szatanowi, którzy wspierają holocaust ludzkości do „złotego miliarda”. Patriarcha już wcześniej wzywał go do nawrócenia (http://vkpatriarhat.org.ua/?p=27521). Franciszek nawrócenie odrzucił. Dlatego niech chociaż teraz, przed odejściem, w pokorze przeprosi oszukanych katolików, którym dzisiaj jest wstyd za niego, których on publicznie skompromitował i całkowicie zdyskredytował. Niech chociaż przez to zadośćuczyni za wszystkie zadane zgorszenia i jednocześnie publicznie odwoła wszystkie herezje. Wtedy będzie mógł w samotności przygotować się do śmierci, żeby uniknąć wiecznego potępienia w piekle.

niedziela, 25 grudnia 2016

Franciszek Bergoglio jest nieważnym papieżem, nieważną jest jego heretycka adhortacja Amoris laetitia, nieważną jest również nominacja 17 kardynałów

Franciszek Bergoglio, SJ, jest arcyheretykiem, papieżem nieważnym i tylko honorowym Wielkim Mistrzem loży Watykańskiej oraz rzeźnikiem Kościoła Katolickiego i wartości moralnych.

Słowo Boże przez apostoła Pawła jest aktualne i dzisiaj: „Nadziwić sie nie mogę, ze od Tego, który was łaska Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieja wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelie Chrystusowa. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelie różną od tej, która wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Juz to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelie rożną od tej, która [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!”(Ga.1,6-9).

piątek, 2 grudnia 2016

Sobór na Krecie nie był ani wielkim, ani świętym, ani wszechprawosławnym

Patriarchatu Moskiewskiemu
Moskwa

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który jest prorockim głosem wołającego na pustyni wzywa do kierownictwa Patriarchatu Moskiewskiego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego potępić heretycki Sobór na Krecie. Przykładem niech zostanie ogłoszenie Synodu Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego z dnia 29.11.2016r. Synod Bułgarski wyraźnie ogłasza, że Sobór na Krecie nie był ani wielkim, ani świętym, ani wszechprawosławnym. Synod Bułgarski jednocześnie podkreśla, że dokumenty przyjęte Soborem na Krecie nie są zgodne z prawosławną doktryną kościelną, z dogmatami oraz kanoniczną tradycją Kościoła. Dlatego one w żadnej mierze nie są zobowiązującymi dla jakiegokolwiek chrześcijanina prawosławnego.

niedziela, 11 września 2016

Apel do Polski o skruchę


Szanowni członkowie rządu polskiego oraz episkopatu polskiego!


W historii Europy oraz w historii Kościoła polski naród zrobił dużo dobra. Gdyby nie odwaga Jana Sobieskiego, Europa zostałaby muzułmańską. 


Od 26 do 31 lipca 2016 r. odbywały się światowe dni młodzieży w Krakowie z Franciszkiem. Od razu pierwszego dnia świat katolicki był szokowany w związku z powiadomieniem o rytualnym morderstwie 85-letniego francuskiego księdza podczas nabożeństwa w kościele. Franciszek wspomniał o tej tragedii tylko dla usprawiedliwienia, a potem agitował polską władzę, żeby się otworzyła islamizacji przez przyjęcie muzułmańskich „imigrantów”. 

niedziela, 19 czerwca 2016

Czy jest adhortacja Amoris laetitia heretycką?


8.05.2016
Biskupom Kościoła Katolickiego
260-stronicowa adhortacja apostolska Franciszka powoduje hałas. Liberałowie ją gloryfikują. Kard. Kasper powiedział, że to jest największą rewolucją w Kościele Katolickim za ostatnie 1500 lat. W przeciwieństwie temu, zwłaszcza organizacje rodzinne wypowiedzieli się, że tutaj chodzi o heretycki dokument, który wspiera likwidację moralności chrześcijańskiej oraz rodziny! Wina za tak katastroficzny stan Kościoła spada na:
1) papieża Franciszka Bergoglio,
2) na zatrute korzenie Soboru watykańskiego II.
Odnośnie p.1. Heretycka adhortacja Amoris laetitia ma na celu podważyć doktrynę katolicką dotyczącą sakramentu małżeństwa, antykoncepcji, sposobów zapłodnienia pozaustrojowego, amoralnego homoseksualizmu oraz „gender-schizofrenii”.

Amoris laetitia w całym VIII rozdziale (pkt. 291-312) mieści jakąś mylącą interpretację doktryny katolickiej tak że całkowicie traci się rozumienie i charakter grzechu śmiertelnego. Zamiast jasnych sformułowań Franciszek korzysta z mowy ideologicznej i podaje selektywne dwuznaczne cytaty z poprzednich dokumentów kościelnych.

niedziela, 8 maja 2016

Ogłoszenie anatemy

Ogłoszenie anatemy przeciwko papieżom Janowi XXIII i Pawłowi VI
Ogłoszenie II soboru watykańskiego za heretycki i nieważnyPodczas pogrzebu papieża Jana XXIII pewien biskup powiedział: "Teraz Kościół ma dwóch antypapieży o imieniu Jan XXIII". Ten tak zwany kanonizowany arcyheretyk Jan XXIII ustanowił heretycki kierunek soboru pod hasłem "aggiornamento" czyli przystosowanie się do świata. To jest zdrada Ewangelii Chrystusa i wygnanie Ducha Świętego z Kościoła. Dzisiaj, po 50 latach, zbieramy katastrofalne owoce tego aggiornamento. Sobór nie ustosunkował się do aktualnego problemu eliminacji herezji modernizmu, którego potępił w dogmatycznej bulli święty papież Pius X. Wręcz przeciwnie, papież Jan XXIII na pseudo-soborze dał władzę heretyckim teologóm - fałszywym prorokóm. W swojej encyklice Pacem in terris pod frazami o prawach człowieka on de facto otwórzył drzwi degenerującej przestępczej ideologii gender. Obecnie jest ona promowana przez ONZ, która także odwołuje się na prawa człowieka.

wtorek, 19 kwietnia 2016

Fałszywy papież Franciszek to Antychryst

We wtorek 12 marca 2016 roku islamiści przeprowadzili zamachy terrorystyczne w Brukseli a już 24 marca Franciszek islamistom mył i całował nogi. Jego celem jest promocja islamizacji Europy a tym samym likwidacja chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej. To on zdradził Chrystusa, przegnał Ducha Prawdy i przyjął ducha fałszu i kłamstwa, ducha Antychrysta!

„Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna. Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna ma i Ojca.” (1 List Św. Jana Apostoła 2:22-23)

Franciszek odrzuca i Ojca i Syna poprzez to, że stawia na tym samym poziomie chrześcijan i czcicieli pogańskich bożków-demonów i twierdzi, że: „wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi”. Manipulacja Franciszka polega na tym, że mówi on częściową prawdę w celu przepchnięcia herezji. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi ale tylko w tym sensie, że Bóg stworzył wszystkie istoty ludzkie, tych którzy będą zbawieni i tych, którzy będą potępieni.

niedziela, 10 kwietnia 2016

Wyjaśnienie proroczej modlitwy o zmartwychwstaniu Polski (wg. Ez. 37, 1-10)

Najpierw trzeba przeczytać słowo, które wywołuje skruchę i żal za swoje grzechy. Akt pokuty kończy się wezwaniem świętego imienia Boga - Jehoszua (do pięciu ran Jezusa). Potem idzie szereg pytań odnoszących się przykazania miłości do Boga i bliźniego, a także wyrzeczenia zależności od praktyk neo-pogańskich, związanych z okultnymi formami magii i wróżbiarstwa.

W drugiej części czyta się słowo Boże z proroka Ezechiela. Następnie wyznanie wiary w Bożą wszechmoc, która objawia się stworzeniem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i zmartwychwstania Chrystusa. Ta wiara jest podstawą do wyznania wiary w duchowe zmartwychwstanie Polski.

Głównym celem tego modelu modlitwy - połączenie z Bogiem, poprzez wezwanie Bożego Imienia "Jehoszua", a w niektórych punktach - koncentracja na przebudzenie wiary we wszechmoc Boga.

Boże Imię "Jehoszua" wyraża fakt, że nie tylko Bóg Trójjedyny mnie stworzył, ale i zbawił! Dusza sparaliżowana przez grzech, a zatem nie może w pełni kontrolować ciało, które stało się niewolnikiem namiętności. Głównym siedliskiem grzechu jest dusza. Przejawia się to intelektualną dumą umysłu, który opiera się i nie chcę uznać podstawowe prawdy: śmierć, sąd, wieczność i rzeczywistość własnej słabości. Nawet nie chcę przyjąć sprawiedliwe ustawy we wzajemnych stosunkach, ale ma podwójne standardy - jeden do siebie, drugi - do bliźniego. My się obrażamy, gdy ktoś mówi nam upokarzającą prawdę. Jest to oznaką ślepoty duchowej, która objawia się szczególnie w umyśle. Umysł jest związany z pamięcią, która przechowuje informację. Wola jest pod wpływem umysłu i namiętności. Więc tutaj mówimy o pewnej presji i manipulacji ze strony systemu kłamstw i systemu świata, którzy chcą zniewolić, to jest uwięzić całą osobę ludzką. Jezus mówi: " Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni." (Jana 8,36).

niedziela, 13 marca 2016

Prorocza modlitwa o zmartwychwstaniu Polski

1 część
Zanim zaczniesz się modlić tą modlitwą, musimy przyznać, przed Bogiem i przed sobą swoje grzechy. Jestem egoistą. Kiedy zwracają  mi uwagę nawet na najmniejszy błąd, jestem obrażony. Unikam zdrowej samokrytyki. Innych krytykuję i potępiam, ale co potępiam, robię i ja. Kiedy robię coś dobrego, poczucie wyższości nad innymi rośnie jeszcze bardziej. Widzę u sąsiada skalkę w oku, ale we własnym oku nie widzę kłody. Jestem leniwy, aby szukać prawdę i znosić za nią cierpienia. Jestem tchórzem, który wielokrotnie zdradził prawdę i swoje sumienie, a na dodatek, dla wielu służylem złym przykładem. Obrażam się, pragnę zemsty, nie chcę przebaczać innym. Zaniedbuje obowiązek wychowania swoich dzieci.
Biblię i życie świętych nie czytam i nie znam. Nie liczę się z najwyższą rzeczywistością, którą jest śmierć, Sąd ostateczny i wieczność! Bóg przemawiał do mnie przez wiele wydarzeń, ale wciąż jestem ślepy. Nie raz moglo dojść do śmierci i nieszczęścia - w pracy, w podróży. Jestem zainteresowany sporą ilością  niepotrzebnej informacji, ale wiedzy na temat sensu życia i wieczności - nie. Ja – jak numerek, jak członek stada, daje się manipulować mediami, które nie informują, a dezinformują.

środa, 9 marca 2016

Chrystokracja – nie szariat, nie szatanokracja NWO

Zagrożone jest chrześcijaństwo i cywilizacja w Europie ze strony szatanizacji NWO i islamizacji dyktaturą szariatu.

Politycy i Watykan w stanie apostazji razem z heretyckimi teologami kopią grób dla Europy. Mamy teraz tylko dwie opcje: Europa będzie albo rządzona przez teokrację Chrystusa, albo przez dyktaturę szariatu czy satanizmu NWO. Odszczepieńczy Watykan i jego dialog międzyreligijny w duchu kłamstw i śmierci oznacza samobójstwo ortodoksyjnego chrześcijaństwa.

Obecnie widzimy nasiloną islamizację Europy zachodniej.

Drogę dla niej już przygotował na II Soborze Watykańskim dekret Nostra Aetate (1965). Sobór ogłosił herezję, że chrześcijanie i muzułmanie mają jednego Boga. To kłamstwo i herezja! W 50 rocznicę heretyckiego Dekretu (2015), w Europie było ponad 50 milionów muzułmanów. (Ich liczba zwiększała się średnio o milion rocznie.) Dzięki II SW muzułmanie nie muszą się asymilować, a odszczepieńcza hierarchia i heretyccy teolodzy nawet nie chcą by oni stawali się chrześcijanami, bo rzekomo mają tego samego Boga, i według nich byłby to prozelityzm.

poniedziałek, 7 marca 2016

Bergoglio wzywa do przyjęcia muzułmańskiej inwazji na Europę

Papież Franciszek odniósł się do „arabskiej inwazji” podczas przemowy do francuskiej grupy chrześcijańskiej w tym tygodniu, dodając, że poprzednie napływy ludności wzbogaciły Europę.
„I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu, jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie.” Obj 13:6, UBG

We wczorajszym, absolutnie szokującym oświadczeniu papież Franciszek w sposób wielce rzeczowy ogłosił, że muzułmańska inwazja na Europę to fakt powszechnie uznany i że jeśli Europa chce przetrwać, to powinna przyjąć miliony nielegalnych migrantów przenikających przez jej granice. Strona internetowa watykańskiej gazety L’Osservatore Romano podała następujące uwagi:

piątek, 1 stycznia 2016

List noworoczny do narodu polskiego


Donieck - Praga, 30 grudnia 2015

Obecnie twórcy NWO promują islamizację Europy. Ich celem jest zniszczenie chrześcijaństwa, kultury europejskiej i tożsamości poszczególnych narodów w ramach realizacji wielokulturowości.

Przeciwko islamizacji nawet pod groźbą sankcji stanął premier Węgier Orban i jego rząd. Węgierscy biskupi, którzy także nie zgadzają się z islamizacją sprzeciwili się rozporządzeniu papieża Franciszka. Papież postanowił aby w każdej parafii, w każdym klasztorze (nawet żeńskim) oraz w każdym miejscu pielgrzymek, została przyjęta co najmniej jedna rodzina muzułmańska. Muzułmański model rodziny to najczęściej mężczyzna, który ma kilka żon i kilkoro dzieci. Muzułmanie islamizację realizują za pomocą miecza i prokreacji.

W Czechach sytuacja wyglądała inaczej niż na Węgrzech. Kardynał Duka w pełni poparł postanowienie Franciszka i z hipokryzją mówił o "miłosiernym Samarytaninie", który poparłby islamizację.

List otwarty do biskupów polskich

Ukraina, 8.12.2014.
Szanowni biskupi!

Bizantyjski Patriarchat wezwał obecnego papieża Franciszka, aby rok 2015 ogłosił rokiem prawdziwej reformy Kościoła. W liście „2015 рік – рік реформи Католицької Церкви” („Rok 2015 – rok reformy Kościoła Katolickiego”) (http://vkpatriarhat.org.ua/en/?p=9585) wskazujemy na to, że największą winę za katastroficzny stan Kościoła ponosi polski papież Jan Paweł II, któremu wy umieszczacie pomniki, w nierozumnej euforii zmieniacie nazwy ulic i placów i, prawdopodobnie, będziecie konsekrować ku jego czci również nowe kościoły!Zbawienie w istocie związane jest z prawdziwą wiarą chrześcijańską i z nawróceniem. Jezus wyraźnie powiedział i to dotyczy wszystkich bez wyjątku: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”(Łk. 13,3).