niedziela, 7 lipca 2013

Dekret ustanowienia Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

Dekret ustanowienia
Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu
Synod Ukraińskiego Prawowiernego Kościoła Grekokatolickiego
w łasce Świętej Trójcy i pod opieką Najświętszej Bogurodzicy
uwzględnił krytyczną sytuację w Kościele Katolickim, a mianowicie:
naruszenie zbawczej wiary w Kościele Katolickim
i przyjęcie nowej doktryny i nowego ducha,
który przeczy podstawowym prawdom Ewangelii
i Tradycji apostolskiej.
5.4.2011r. Synod postanowił uformować
Bizantyjski Katolicki Patriarchat.

Jego celem jest zjednoczyć wszystkich wiernych, którzy chcą
zachować nieskalanym skarb wiary katolickiej
niezależnie od narodowości i przynależności
do jakiegokolwiek Kościoła Katolickiego lub tradycji.
Lwów, Żółkiew, 5.4.2011 r.

+ Michał Osidacz, przewodniczący UOGCC
+ Eliasz Dohnal, OSBMr, wiceprzewodniczący UOGCC
+ Markijan Hitiuk, OSBMr
+ Metody Špiřík, OSBMr
+ Samuel Oberhauser, OSBMr
+ Bazyli Kolodi, OSBMr
+ Tymoteusz Sojka, OSBMr

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz