niedziela, 8 maja 2016

Ogłoszenie anatemy

Ogłoszenie anatemy przeciwko papieżom Janowi XXIII i Pawłowi VI
Ogłoszenie II soboru watykańskiego za heretycki i nieważny



Podczas pogrzebu papieża Jana XXIII pewien biskup powiedział: "Teraz Kościół ma dwóch antypapieży o imieniu Jan XXIII". Ten tak zwany kanonizowany arcyheretyk Jan XXIII ustanowił heretycki kierunek soboru pod hasłem "aggiornamento" czyli przystosowanie się do świata. To jest zdrada Ewangelii Chrystusa i wygnanie Ducha Świętego z Kościoła. Dzisiaj, po 50 latach, zbieramy katastrofalne owoce tego aggiornamento. Sobór nie ustosunkował się do aktualnego problemu eliminacji herezji modernizmu, którego potępił w dogmatycznej bulli święty papież Pius X. Wręcz przeciwnie, papież Jan XXIII na pseudo-soborze dał władzę heretyckim teologóm - fałszywym prorokóm. W swojej encyklice Pacem in terris pod frazami o prawach człowieka on de facto otwórzył drzwi degenerującej przestępczej ideologii gender. Obecnie jest ona promowana przez ONZ, która także odwołuje się na prawa człowieka.