piątek, 20 marca 2015

Podstawowe pytania „papieżowi” Franciszku

Franciszek Bergoglio
Watykan

Pierwsze przykazanie mówi: „Jam jest Pan, Bóg twój… Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie”(Pwt.5,6-10). Za naruszenie przykazania spada kara aż na 3-4 pokolenia, ale za przestrzeganie przychodzi wielkie błogosławienie.
Na tej podstawie Pierwszego przykazania opierają się i inne Przykazania Dekalogu: szacunek dla rodziców, zakaz zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieży… Pierwsze przykazanie wymaga szacunku dla Boga Jedynego. Herezja, która podważa wiarę w tajemnicę Trójjedynego Boga jest grzechem. Dzisiaj to są herezje historyczno-krytycznej teologii (neomodernizmu), które zaprzeczają Bóstwo Chrystusa, Jego odkupieńczą ofiarę na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Herezje te zaprzeczają również wszystko, co jest nadprzyrodzone, a mianowicie inspirację przez Boga Pisma Świętego. Dlatego duch kłamstwa przez pychę przeniknął we wszystkie seminaria i opętał prawie wszystkich teologów tak, że nastąpił masowy odpad od ewangelickiej i biblijnej wiary, która była głoszona przez prawie 2000lat. Taki przełom historyczny nastał po Soborze Watykańskim II.