niedziela, 21 grudnia 2014

LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH

Szanowni biskupi!

Bizantyjski Patriarchat wezwał obecnego papieża Franciszka, aby rok 2015 ogłosił rokiem prawdziwej reformy Kościoła. W liście „2015 рік – рік реформи Католицької Церкви” („Rok 2015 – rok reformy Kościoła Katolickiego”) (http://vkpatriarhat.org.ua/?p=22213) wskazujemy na to, że największą winę za katastroficzny stan Kościoła ponosi polski papież Jan Paweł II, któremu wy umieszczacie pomniki, w nierozumnej euforii zmieniacie nazwy ulic i placów i, prawdopodobnie, będziecie konsekrować ku jego czci również nowe kościoły!

Zbawienie w istocie związane jest z prawdziwą wiarą chrześcijańską i z nawróceniem. Jezus wyraźnie powiedział i to dotyczy wszystkich bez wyjątku: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”(Łk. 13,3).

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Droga Krzyżowa. Z Getsemani na Golgotę


1) Rozmyślania nad Słowem Bożym:
Uwięzienie: Apostoł-zdrajca przyprowadził do Getsemani kohortę oraz strażników z latarniami od arcykapłanów i faryzeuszów. Też przystąpił do Jezusa i zdradziecko pocałował Go. Wtedy żołnierze pojmali Jezusa.
Przed Annaszem: Przyprowadzili Go do arcykapłana Annasza. On pytał się Go o wiele rzeczy. Jeden ze strażników uderzył Jezusa w twarz.
Przed Kajfaszem: Annasz wysłał związanego Jezusa do arcykapłana Kajfasza. Kajfasz rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, żebyś powiedział nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mówił: «Ty powiedział.» Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo». Tłum ludzi krzyczał: «Winien jest śmierci». Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go.