poniedziałek, 26 grudnia 2016

Wezwanie do Franciszka Bergoglio zrezygnować z urzędu papieża

Bizantyjski Katolicki Patriarchat, który obecnie jest głosem wołającego na pustyni, niniejszym wzywa Franciszka Bergoglio, żeby za przykładem Benedykta XVI jak najszybciej zrezygnował ze stanowiska papieża. Według doktrynalnej bully papieża Pawła IV Cum ex Apostolatus Officio Bergoglio nigdy nie był i nie jest prawdziwym papieżem. Na nim jest anatema, wyłączenie z Kościoła, Boże przekleństwo za herezje wg Ga. 1,8-9. Franciszek to jest medium międzynarodowych elit i bankierzy, poświęconych szatanowi, którzy wspierają holocaust ludzkości do „złotego miliarda”. Patriarcha już wcześniej wzywał go do nawrócenia (http://vkpatriarhat.org.ua/?p=27521). Franciszek nawrócenie odrzucił. Dlatego niech chociaż teraz, przed odejściem, w pokorze przeprosi oszukanych katolików, którym dzisiaj jest wstyd za niego, których on publicznie skompromitował i całkowicie zdyskredytował. Niech chociaż przez to zadośćuczyni za wszystkie zadane zgorszenia i jednocześnie publicznie odwoła wszystkie herezje. Wtedy będzie mógł w samotności przygotować się do śmierci, żeby uniknąć wiecznego potępienia w piekle.

niedziela, 25 grudnia 2016

Franciszek Bergoglio jest nieważnym papieżem, nieważną jest jego heretycka adhortacja Amoris laetitia, nieważną jest również nominacja 17 kardynałów

Franciszek Bergoglio, SJ, jest arcyheretykiem, papieżem nieważnym i tylko honorowym Wielkim Mistrzem loży Watykańskiej oraz rzeźnikiem Kościoła Katolickiego i wartości moralnych.

Słowo Boże przez apostoła Pawła jest aktualne i dzisiaj: „Nadziwić sie nie mogę, ze od Tego, który was łaska Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieja wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelie Chrystusowa. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelie różną od tej, która wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Juz to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelie rożną od tej, która [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!”(Ga.1,6-9).

piątek, 2 grudnia 2016

Sobór na Krecie nie był ani wielkim, ani świętym, ani wszechprawosławnym

Patriarchatu Moskiewskiemu
Moskwa

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który jest prorockim głosem wołającego na pustyni wzywa do kierownictwa Patriarchatu Moskiewskiego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego potępić heretycki Sobór na Krecie. Przykładem niech zostanie ogłoszenie Synodu Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego z dnia 29.11.2016r. Synod Bułgarski wyraźnie ogłasza, że Sobór na Krecie nie był ani wielkim, ani świętym, ani wszechprawosławnym. Synod Bułgarski jednocześnie podkreśla, że dokumenty przyjęte Soborem na Krecie nie są zgodne z prawosławną doktryną kościelną, z dogmatami oraz kanoniczną tradycją Kościoła. Dlatego one w żadnej mierze nie są zobowiązującymi dla jakiegokolwiek chrześcijanina prawosławnego.