piątek, 20 marca 2015

Podstawowe pytania „papieżowi” Franciszku

Franciszek Bergoglio
Watykan

Pierwsze przykazanie mówi: „Jam jest Pan, Bóg twój… Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie”(Pwt.5,6-10). Za naruszenie przykazania spada kara aż na 3-4 pokolenia, ale za przestrzeganie przychodzi wielkie błogosławienie.
Na tej podstawie Pierwszego przykazania opierają się i inne Przykazania Dekalogu: szacunek dla rodziców, zakaz zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieży… Pierwsze przykazanie wymaga szacunku dla Boga Jedynego. Herezja, która podważa wiarę w tajemnicę Trójjedynego Boga jest grzechem. Dzisiaj to są herezje historyczno-krytycznej teologii (neomodernizmu), które zaprzeczają Bóstwo Chrystusa, Jego odkupieńczą ofiarę na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Herezje te zaprzeczają również wszystko, co jest nadprzyrodzone, a mianowicie inspirację przez Boga Pisma Świętego. Dlatego duch kłamstwa przez pychę przeniknął we wszystkie seminaria i opętał prawie wszystkich teologów tak, że nastąpił masowy odpad od ewangelickiej i biblijnej wiary, która była głoszona przez prawie 2000lat. Taki przełom historyczny nastał po Soborze Watykańskim II.
Drugim obszarem grzechu przeciwko Pierwszego przykazania jest postawa wobec innych bogów, czyli tzw. szacunek do pogańskich bogów – demonów, zgodnie z Soborem Watykańskim II (deklaracja Nostra aetate/1965). Spełnieniem tej herezji był gest papieża Jana Pawła II w Asyżu (1986) we wspólnej modlitwie z przedstawicielami pogańskich kultów i nawet z przedstawicielami szatańskiego voodoo. Ten gest papieża stworzył fałszywe sen tire cum ecclesia, mega-herezję, że wszystkie kulty pogańskie prowadzą do zbawienia. Zgodnie z duchem Asyżu już nie potrzebne jest przeprowadzenie prawdziwej misji i nawrócenie pogan do zbawczej wiary w Chrystusa.
Nostra aetate wraz z gestem w Asyżu otworzyły nową tradycję heretycką. Szacunek do kultów pogańskich, a tym samym do ich demonów, powinien tolerować również i okultyzm we wszystkich jego formach. Chodzi przede wszystkim o magię, wróżbiarstwo i spirytyzm. Te trzy korzenie okultyzmu przeniknęły we współczesne społeczeństwo, np. przez leki homeopatyczne, akupunkturę, horoskopy, znaki zodiaku, jogę, sztuki walki z medytacjami pogańskimi i ich duchownością, przez naukę o yin i yang, reinkarnację. To wszystko zaprzecza podstawowe prawdy chrześcijaństwa.
Apostoł Paweł mówi, że „co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu”. Dzisiaj to dotyczy wielu chrześcijan. Grzechem przeciw Pierwszego przykazania są również wszystkie filozofie i psychologie, bazujące się na pogańskich praktykach okultystycznych oraz globalna organizacja masonów. Oni na 33 stopniu też przynoszą ofiary rytualne nie Bogu, ale demonowi lub bezpośrednio szatanowi.
Do grzechu przeciw Pierwszego przykazania prowadzi również muzyka okultystyczna, którą jest rock oraz inne dekadenckie gatunki muzyki. Czemu? Bo zabijają sumienie i rozum. Muzyka ta pobudza do przemocy, narkotyków, zboczenia i satanizmu. Ona ma korzenie w szatańskim voodoo. Drzewo poznaje się po owocach, a owoce są trujące!
Buntem przeciwko Bogu jest również seksualne anty-wychowanie dzieci (które od 2013 roku wprowadza się przez ONZ), gender-schizofrenia wraz z homoseksualizmem, transgenderem, zoofilią…
Buntem przeciwko Bogu jest również eutanazja, uprowadzenie dzieci oraz ich moralne i fizyczne zniszczenie, ofiary demonom oraz legalizacja narkotyków, incestu i usuwanie Zakonu Bożego przez traktat lizboński, który popiera anty-Dekalog i anty-prawa.
Grzechem przeciwko Pierwszego przykazania jest również wszczepienie chipa z liczbą 666 (Ap. 13,16-18).
Zadajemy konkretne pytania:
1) Tradycyjna nauka chrześcijan i katolików jest taka: Jezus Chrystus jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem – Bóg z Boga, Światłość ze Światłości… Na trzeci dzień On zmartwychwstał – historycznie i rzeczywiście. Jezusowa ofiara odkupieńcza została przyniesiona za wszystkich ludzi. „I nie ma w żadnym innym zbawienia”(Dz. 4,12).
Historyczno-krytyczna schizofrenia utworzyła Chrystusa historycznego i Chrystusa wiary, żeby zaprzeczyć istotę chrześcijaństwa – Bóstwo Chrystusa, Jego rzeczywiste zmartwychwstanie i to, że tylko w Nim jest zbawienie. Te herezje są duchownym owocem historyczno-krytycznej metody, która jest ogłaszana we wszystkich seminariach. I to jest nową ewangelią, za którą, jednak, spada Boża anatema (Ga. 1,8-9). Jaką naukę wyznajesz Ty?
2) Nauka Pisma Świętego i Tradycji mówi, że synkretyzm z pogaństwem – to, zgodnie z Biblią, wielki grzech przeciwko Pierwszego przykazania Bożego. Prorocy nazywali go duchownym cudzołóstwem. Odpowiednio do niego byli sądzeni królowie Judy i Izraela. Jeżeli król pozwolił ludziom bałwochwalstwo czy sam został bałwochwalcą, czyli miał „szacunek do tzw. innych religii”, to za to (i Biblia podkreśla to słowo „za to”) przychodziły ciężkie kary. Również za to Żydzi byli wygnani do niewoli Babilońskiej. Ale zgodnie z dekretem Nostra aetate powinniśmy mieć szacunek do religii pogańskich, czyli również do ich demonów. Przykład i gest do naśladowania dał Jan Paweł II w Asyżu 1986 roku. Był za to beatyfikowany i kanonizowany. Katolicy powinni go naśladować jak papieża i świętego. Pytamy: Gdzie? Do piekła? I my również powinni realizować tą naukę heretycką, ten fatalny synkretyzm? Ten synkretyzm jest mocno związany ze wszystkimi formami pogańskiego okultyzmu i satanizmu. Katastrofalny synkretyzm otwiera drzwi masonerii, muzyce szatańskiej, amoralności i cynizmu.
Za wspieranie ducha Asyżu na Jana Pawła II spada przekleństwo zgodnie z Ga.1,8-9: „Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!”
Przekleństwo przyszło i na Benedykta XVI za to, że beatyfikował Jana Pawła II 1.05.2011r, również i na Ciebie za to, że go kanonizowałeś. Dlaczego? Dlatego że tym samym Benedykt i Ty postawiliście na ołtarz Kościoła nową naukę, która przeczy istocie Pierwszego przykazania Bożego, istocie Ewangelii i Tradycji apostołów, świętych Ojców i Kościoła, istniejącego od dwóch tysięcy lat. Tym Ty i Benedykt, jak papieży-heretycy, zaciągnęliście lud Boży pod przekleństwo! Lud Boży w swoim sumieniu zobowiązany jest oddzielić się od Ciebie! Księża, którzy wewnętrznie przyjęli ten synkretyzm a zewnętrznie wyrażają jedność z Tobą, wspominając twoje imię, Liturgię służą już nieważnie. Przez Twój synkretyzm i przez Ciebie ściągnięte przekleństwo duch Asyżu wygonił Ducha Świętego z Kościoła Chrystusowego. Bez Niego Sakramenty nie działają. Takie Liturgie i Sakramenty są tylko albo pobożnym teatrem albo magią.
Liturgie, święcenie biskupie i kapłańskie oraz spowiedzi i bierzmowania od 1.05.2011r. są nieważne. Od Kościoła Katolickiego „już odjęta wieczna ofiara” (patrz Dn.8,11) przez wygnanie Ducha Świętego i przyjęcie ducha antychrysta.
Jedyna droga do zbawienia – prawdziwa pokuta. To oznacza skasowanie kanonizacji heretyka, przyjęcie prawowiernej nauki i potępienie katastrofalnego korzenia tzw. historyczno-krytycznej teologii, de-facto – neomodernizmu. Papież święty Pius X potępił modernizm jeszcze w 1907 roku.
Jednocześnie trzeba potępić herezje Soboru Watykańskiego II oraz apostatyczny gest Jana Pawła II w Asyżu. Trzeba ogłosić go pośmiertnie heretykiem! Twierdzenie, że papież nie może się mylić ważne tylko wtedy, gdy on jest wkorzeniony w skale, którą jest Chrystus. Jeżeli papież zdradzi prawowierną naukę Ewangelii (lub jeżeli jeszcze przed obraniem go na papieża on był heretykiem), to on jest papieżem nieważnym. Faktem tutaj są herezje ostatnich trzech papieży, które oni popierali słowem lub milczeniem. Papież Honoriusz I (625-638) za to, że tylko milczał na niejasną herezję monoteletyzmu, został pośmiertnie wyłączony z Kościoła jak heretyk. Pytaniem jest czy Jan Paweł II, jeszcze przed obraniem go na papieża, nie głośił lub nie tolerował herezji. To samo dotyczy również Benedykta XVI. Zgodnie z doktrynalną bullą świętego papieża Pawła IV, gdyby ktoś jednogłośnie został wybrany na papieża, ale przed tym był współuczestnikiem herezji, to jego obranie jest nieważne.
Jeżeli chodzi o twoją osobę, to już w 15.09.2009 r. zostało ogłoszono, że przez swoje współuczestnictwo we współczesnych herezjach neomodernizmu i synkretyzmu wyłączyłeś siebie z Kościoła i na Ciebie spadła Boża anatema. Otóż, jesteś papieżem nieważnym, czyli pseudo-papieżem. Dlatego pokutuj i zrezygnuj z rządu! Nie ma innej drogi dla zbawienia twojej duszy od wiecznego potępienia. Pytamy Ciebie w imieniu wszystkich szczerych prawowiernych chrześcijan-katolików, którzy chcą być zbawieni: Czy chcesz czynić prawdziwą pokutę i tym zdjąć przekleństwo, które przebywa na tobie i na Watykanu? Tak czy nie?
3) Pytanie masonów w Kościele.
            Tajemną organizację masonów (powstała w 1717r.) potępili wszystkie papieży, bo przeczy ona istocie chrześcijaństwa i nikt nie może być jednocześnie i katolikiem i masonem, ponieważ na 33 stopniu masoni poświęcają się szatanowi. Jeżeli ktoś jest masonem, to automatycznie wyłączył siebie z Kościoła. „”(2 Кор.6,15).
            Jan Paweł II przyjął masonów do Kościoła tym, że anulował ekskomunikę na nich, co jest bzdurą. Ale anulowanie to nie zmienia faktu, że nie przebywają oni w Ciele Chrystusa – w Kościele. Jeżeli dzisiaj Watykan jest kierowany przez elitę masońską, to to już nie jest Święty Kościół, ale nierządnica antychrysta – Babilon.
            Czy jesteś przygotowany, aby ogłosić ekskomunikę na duchownie martwych katolików, którzy są masonami?
            4) Pytanie eutanazji.
Kościół zawsze nazywał zabójstwo i samobójstwo jednym z najcięższych grzechów. Powinieneś ponownie ogłosić jednoznaczną pozycję Kościoła, że to jest ciężki grzech, ponieważ dla takich dusz jest niebezpieczeństwo wiecznego przekleństwa. Oprócz tego, eutanazja jest zaplanowanym narzędziem dla pozyskiwania organów ludzkich w celu przestępczego biznesu.
5) Pytanie narkotyków.
Masowo rozpowszechniają się narkotyki, a Kościół milczy! Trzeba powiedzieć teraz jasne słowo, że to jest niewolnictwo, które związane jest z degradacją osobowości ludzkiej, depresjami i przestępczością oraz które zachęca do masowych samobójstw.
            Trzeba wskazać na środki zapobiegania przed narkomanią i są to prawdziwe wychowanie i zdrowa nauka prawowierna, która prowadzi do naśladowania Chrystusa, do prawdziwej pokuty i oddzielenie od neomodernizmu i synkretyzmu.
6) Pytanie gender - homoseksualizmu i tzw. LGBT.
            To są zboczenia, które oszustwem zostały legalizowane w UE przez traktat lizboński, a teraz dumnie są promowane. Ta infekcja amoralna przez fałszywe współczucie rozłoży i resztki prawowiernych chrześcijan. Słowo Boże daje ostrzeżenie (patrz Jud. 7; 2P.2,6)! A ty nie tylko milczysz, ale również wspierasz tą obrzydliwość! Również musisz protestować przeciw konwencji międzynarodowych, które niszczą moralne i Boże zasady, na przykład tzw. edukacja seksualna dla dzieci. To są międzynarodowe przestępstwa przeciw dzieci! Milczenie z twojej strony jest współudziałem w tym mega-przestępstwie!
7) Pytanie systemu sprawiedliwości wobec nieletnich.
            Jest to uprowadzenie dzieci pod obłudnym twierdzeniem „Przemoc w rodzinie”. Trzeba bezkompromisowo wystąpić przeciw tego przestępstwa i zrobić wszystko, żeby on został otworzony i postawiony do światła. Trzeba opublikować statystyki, które jeszcze są ukrywane (w Norwegii corocznie 59 dzieci, odebranych od rodziców, kończą życie samobójstwem). To jest przestępczy, neo-faszystowski system, który prowadzi do formowania przyszłych przestępców, którzy będą mścić społeczeństwu za to, że pozwoliło na te zbrodnie przeciw nich. Tak zwane „zawodowe rodziny” (gdzie dzieci nie są adoptowane, ale tylko migrują między nimi) formują i tzw. rodziny homoseksualistów, pedofilów i sadomasochistów. Twoje milczenie i milczenie Watykanu wobec tego systemu jest złem i większym przestępstwem, niż przestępstwo tych, kto to czyni.
8) Pytanie incestu – kazirodztwa.
            Dzisiaj to zboczone prawo już jest promowane do UE. Trzeba powiedzieć jasne i kategoryczne słowo i ostrzec wszystkich katolików oraz wezwać tych, którzy mają władzę polityczną, szczególnie w Europie i Ameryce. Te zboczenia są znakiem przekleństwa za herezje neomodernizmu i synkretyzmu z pogaństwem oraz za tolerowaną przez Watykan pedofilię wśród kapłaństwa (Ameryka, Irlandia, Australia).
9) Kanonizacja papieża Jana XXIII
Jest to kpiną nad wszystkimi świętymi. On przez tzw. „aggiornamento otworzył drzwi do Kościoła dla ducha świata. Zielone Świątki z duchem świata jest ogromnym oszustwem.Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem? Co wreszcie łączy świątynie Boga z bożkami?” (2Kor. 6,15). Katolicy prawowierne z całego świata są dezorientowane. Dlatego apelujemy do Ciebie w ten historyczny czas zrobić krok prawdziwej pokuty. Jeśli tego nie zrobisz, to Watykan i Ty nadal zostajecie pod Bożym przekleństwem i przez Ciebie to przekleństwo nadal będzie rozprzestrzeniać się na cały Kościół.
            Jeżeli ktoś z biskupów i księży świadomie się łączą z twoim heretyckim duchem, ten wygonił Ducha Świętego ze swojego serca tak jak i Ty, i służy Liturgię oraz udziela Sakramenty nieważnie. Zbawiciel i Pan nasz Jezus Chrystus Tobie i tym, którzy mają z Tobą jednego ducha, dzisiaj przekazuje swoje słowo:
            Jeśli sie nie nawrócicie, wszyscy zginiecie.” (Łk.13,3)

            W imieniu Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+ Eliasz
Donieck, 10.01.2015
Klasztor Zmartwychwstania, Noworosja
Kopie:
- Kardynałowi Josephowi Ratzingerowi (Benedyktowi XVI)
- Katolickim diecezjom Europy, Północnej oraz Południowej Ameryki
- Prezydentom UE oraz rządom państw-członków UE
- Prezydentom Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz rządom tych państw
- Prawosławnym biskupom Rosji i Ukrainy
- Mediom


P.S.: 8.01.2015r. podaliśmy na Ciebie skargę do sądu w Hadze za to, że wspierasz kardynała Huzara w jego ideologii wojennej. Zamiast wezwania do pokoju, przez swojego legata wezwałeś ukraiński rząd: „Trzymajcie się – nie przestawajcie walczyć!”. Tym samym, w istocie, wspierasz przeniknięcie satanistycznej globalizacji i zniszczenia wiary chrześcijańskiej w Ukrainie, Noworosji i Rosji. Przez to na Ciebie spada odpowiedzialność za przestępstwa biznesu z ludzkimi organami ciężko rannych żołnierzy ukraińskich. Powiedz jednoznaczne słowo dla zakończenia wojny na Donbasie. W przeciwnym przypadku potwierdzasz, że jesteś wojskowym przestępcą godny ukarania!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz