piątek, 1 stycznia 2016

List noworoczny do narodu polskiego


Donieck - Praga, 30 grudnia 2015

Obecnie twórcy NWO promują islamizację Europy. Ich celem jest zniszczenie chrześcijaństwa, kultury europejskiej i tożsamości poszczególnych narodów w ramach realizacji wielokulturowości.

Przeciwko islamizacji nawet pod groźbą sankcji stanął premier Węgier Orban i jego rząd. Węgierscy biskupi, którzy także nie zgadzają się z islamizacją sprzeciwili się rozporządzeniu papieża Franciszka. Papież postanowił aby w każdej parafii, w każdym klasztorze (nawet żeńskim) oraz w każdym miejscu pielgrzymek, została przyjęta co najmniej jedna rodzina muzułmańska. Muzułmański model rodziny to najczęściej mężczyzna, który ma kilka żon i kilkoro dzieci. Muzułmanie islamizację realizują za pomocą miecza i prokreacji.

W Czechach sytuacja wyglądała inaczej niż na Węgrzech. Kardynał Duka w pełni poparł postanowienie Franciszka i z hipokryzją mówił o "miłosiernym Samarytaninie", który poparłby islamizację.
Natomiast prezydent Zeman, który jest uważany za ateistę, powiedział wyraźnie: „żadnego muzułmańskiego imigranta, od jednego rozpocznie się lawina." Zdradliwy rząd popiera z hipokryzją kardynała Dukę a Konferencja Episkopatu otrzymała judaszowe pieniądze w wysokości 200 mln koron w celu promocji islamu. Czeskie przewodnictwo kościoła zdradziło nie tylko naród ale także wiarę w Zbawiciela i otworzyło drzwi do procesu likwidacji chrześcijaństwa. 10 lat po upadku komunizmu liczba katolików w Czechach zmniejszyła się o milion. Kiedyś było 5 milionów katolików, dzisiaj jest tylko 4 mln, to oznacza, że w ciągu 10 lat nastapił spadek o 20%. Czechy to dzisiaj najbardziej ateistyczne państwo w Europie.

Zwykli ludzie w Czechach, mimo że widzą zdradę u przywódców kościelnych i Watykanu, śmiało organizują demonstracje, powstały także wojskowe samoobrony przed islamizacją. Słowacja i jej premier Fico odmówił przyjęcia wymaganych kwot UE. Słowacka hierarchia kościelna dyplomatycznie milczy, jakby zarówno islamizacja jak i papież Franciszek nie istnieli.

Polska musi się jednak zdecydować, czy przyłączyć się do radykalnego oporu, czy też biernie zaakceptować przyjęcie muzułmanów według ustalonych kwot UE. W przeszłości kiedy Europie groziła islamizacja, papież Pius V, w przeciwieństwie do obecnego "papieża" Franciszka, wezwał władców w roku 1571 do wojny a chrześcijańskich żołnierzy do poświęcenia swojego życia aby uratować Europę i ocalić wiarę chrześcijańską. Święty Papież sam modlił się oraz zachęcał katolików do modlitwy i podążania za nim, i prosił Matkę Bożą o zbawienie Europy. W bitwie morskiej pod Lepanto chrześcijanie cudem wygrali! Europa została ocalona przed islamizacją. W 1683 roku Turcy najechali Wiedeń i znów Europie groziła okupacja przez islam. Wówczas w ostatniej chwili nadszedł ratunek z Polski. Król Jan III Sobieski razem z polskimi żołnierzami zwyciężył w bitwie z muzułmanami.

Szanowni przedstawiciele polskiego narodu, w jedności z węgierskim i słowackim premierem, prezydentem Czech trzeba bezkompromisowo sprzeciwić się tzw. kwotom, mających na celu islamizację Polski.

Drodzy chrześcijanie i obywatele Polski wzywamy Was do wspierania publicznymi manifestacjami starań rządu by nie dopuścić do islamizacji Waszego kraju. W tym krytycznym czasie, w walce przeciwko islamizacji zamiast Papieża Franiszka słuchajcie nakazu papieża Piusa V, który nawołuje do modlitwy różańcowej za uratowanie Europy przed islamizacją. Niech zostanie uratowany przynajmniej Wschód Europy, to jest: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry! Niech w 2016 roku starsze kobiety odmawiają różaniec trzy razy dziennie - radosne, bolesne i chwalebne dla zbawienia kościoła i państwa.

Szanowni biskupi, niech każdy z Was w swojej diecezji napisze list pasterski wzywający do wspólnej manifestacji i modlitwy dla zbawienia chrześcijaństwa i Polski.

Niech rok 2016 będzie rokiem pokuty, dzięki której otrzymamy duchowe zmartwychwstanie narodu polskiego! 

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi, sekretarzy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz