niedziela, 11 września 2016

Apel do Polski o skruchę


Szanowni członkowie rządu polskiego oraz episkopatu polskiego!


W historii Europy oraz w historii Kościoła polski naród zrobił dużo dobra. Gdyby nie odwaga Jana Sobieskiego, Europa zostałaby muzułmańską. 


Od 26 do 31 lipca 2016 r. odbywały się światowe dni młodzieży w Krakowie z Franciszkiem. Od razu pierwszego dnia świat katolicki był szokowany w związku z powiadomieniem o rytualnym morderstwie 85-letniego francuskiego księdza podczas nabożeństwa w kościele. Franciszek wspomniał o tej tragedii tylko dla usprawiedliwienia, a potem agitował polską władzę, żeby się otworzyła islamizacji przez przyjęcie muzułmańskich „imigrantów”. 


Franciszek całuje nogi transseksualistom, uprzywilejuje homoseksualistów, w imieniu Kościoła Katolickiego ich przeprasza oraz wspiera islamizację Europy. Nawet niewierzące osoby zadają sobie pytanie: „Komu służy ten pseudo-papież?

Bogu i Kościołowi czy antychrystowi i masonom?”. Według doktrynalnej bully papieża Pawła IV (1559), gdyby wpadł do herezji biskup lub papież, to zostaje on wyłączony z Kościoła i wszystko co robi jest nieważnym. Pseudo-papież Franciszek dwa lata temu kanonizował Jana Pawła II, więc również ta kanonizacja jest nieważną! Jan Paweł II za 26 lat swojego pontyfikatu pozwolił na masowe rozprzestrzenianie się herezji neomodernizmu. Herezja ta zaprzecza Bóstwo Chrystusa, Jego zbawczą śmierć na krzyżu, Jego historyczne i rzeczywiste zmartwychwstanie oraz inspirację Pisma Świętego. Wynikiem było też milczenie na pedofilię wśród księży pomimo tego, że skandal objął praktycznie cały świat: od Ameryki przez Irlandię aż do Australii. Co najgorsze: Jan Paweł II organizował spotkanie w Asyżu (1986r.) z pogańskimi liderami, z którymi się modlił i swoim gestem dał zrozumieć, że chrześcijaństwo i pogaństwo są równoważnymi drogami do zbawienia, a to jest najwyższą herezją! Pomimo tego, że był ostrzegany i wezwany do skruchy, zamiast skruchy on powtórzył ten gest i zatwardzało utrzymywał Kościół w tej herezji. Kościół Katolicki do dnia dzisiejszego zbiera katastroficzne owoce wewnętrznego rozpadu. Bez destruktywnej działalności Jana Pawła II Franciszek nie mógłby kontynuować ten proces samozniszczenia Kościoła. 


Papież Honoriusz I tylko za to że milczał na niejasną herezję monoteletyzmu, został pośmiertnie ekskomunikowany (Sobór konstantynopolitański III, 681r.). Jan Paweł II za gest w Asyżu i za wprowadzanie heretyckiego prądu neomodernizmu zwołał na siebie Bożą anatemę (Gal. 1, 8-9). Kanonizacja heretyka oznacza samobójstwo Kościoła, ponieważ przez to jednocześnie kanonizuje się również droga do apostazji!


Jan Paweł II agitował Polskę oraz inne kraje do wstąpienia do UE. On twierdził, że Polska przez swoją pobożność zakwasi całą Europę. Dzisiaj widzimy, że narody UE likwidują się przez demoralizację, genderyzm, neopogaństwo New Age oraz islamizację.


Biskup Metody OSBMr opowiada świadectwo osobiste (w 1992-1997 on studiował na Papieskim wydziale teologicznym w Warszawie): „Na lekcji z dogmatyki rozmawiali o tym czy potrzebne jest głosić Ewangelię poganom (buddystom, hinduistom...). Profesor dogmatyki i studenci doszli do wniosku, że nie jest potrzebne. Argumentem było tzw. poszanowanie do pogaństwa i jego demonów. Pogaństwo, powiedział, jest tylko inną, równoległą drogą do Boga. Wstałem i cytowałem słowa Jezusa Chrystusa: „Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody” (Mt. 28,19), „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk.16,16). Wszyscy koledzy z roku na sali od razu się rzucili na mnie i zaczęli krzyczeć, że Jezus nigdy tego nie mówił, że to jest tzw. edycja późniejszych uczniów, że te słowa nie są autentyczne i nie trzeba je przyjmować poważnie. 


Podczas egzaminu końcowego ze Starego Testamentu profesor biblistyki, który był jednocześnie rektorem zapytał mnie czy prorok Eliasz został wzięty Bogiem na niebo czy to jest legendą i tak naprawdę prorok Eliasz zmarł śmiercią naturalną. ”Poprawna” odpowiedź była umową zdania egzaminu. Nie chciałem iść przeciwko swojego sumienia, ale również nie chciałem oblać egzaminu, więc odpowiedziałem jak Salomon: „Kościół Katolicki zawsze w przeszłości wierzył i uczył, że prorok Eliasz został razem z ciałem wzięty na niebo, ale dzisiaj teolodzy są przekonani, że on zmarł śmiercią naturalną, a więc również Pismo Święte jest tylko legendą”. 


Szczególnie szokującym dla mnie było świadectwo starego profesora dogmatyki dr A. Santorskiego. On opowiadał o tym, że podczas spotkania w Warszawie liderów pogańskich z hierarchią chrześcijańską, podobnie jak w Asyżu, buddyści w katedrze Ducha Świętego postawili na główny ołtarz statuę Buddy, czcili ją razem z kapłanami oraz okadzali kadzidłem. Ale to jest kpiną nad wszystkimi męczennikami i misjonarzami, którzy raczej woleli umrzeć, niż rzucić chociaż jedno ziarno do kadzidła ku czci jakiegoś idola. Dr A. Santorski przyznał się, że najpierw jemu oraz innym jego kolegom profesorom dogmatyki to się wydawało dziwnym, ale potem oni zaczęli rozmyślać, otworzyli się duchu Asyżu i nagle zaczęli patrzeć na to jak na coś całkiem normalne i prawidłowe. I w taki sposób wszyscy zostali apostatami i jeżeli się nie nawrócą, zostaną potępieni!


Wina za apostazję w całym Kościele i na całym świecie leży na Janie Pawle II przez jego gest w Asyżu (1986).


Dodatkowo, w tym samym budynku seminarium był gabinet homeopatyczny. Homeopatia – to nie jest nauka, ale oszustwo. Chodzi o formę magii oraz przepowiedni. Ona doprowadziła do totalnej ślepoty prowadzących jak zarówno i studentów”. Pismo Święte jednoznacznie ostrzega przed magią, przepowiedniami oraz czcią bożków pogańskich. Za te praktyki pogańskie przychodzi przekleństwo na osobnych ludzi, rodziny oraz całe narody (Pwt.18,9 i Pwt.30 17-18).


Po upadku komunizmu przyjechał do Polski Dalajlama, który powiesił na szyi prezydenta Walencji i kardynała Glempy magiczny wieniec. Dalajlama jest uważany za ucieleśnionego boga. Narzucenie magicznego wieńca oznacza duchowny gest podporządkowania Dalajlamie i demonom, którym on służy. Paradoksem jest to, że reklamę temu anty-bogowi stworzył wiedeński kardynał Franz Koeng. Ten masoński kardynał też w ostatnie dni Soboru Watykańskiego II przepchnął heretycką deklarację Nostra Aetate z tzw. poszanowaniem do pogaństwa i jego demonów. On również odnalazł kardynała Wojtyłę i poprzez lobby pomógł jemu zając posadę przyszłego papieża. Bolesnym owocem tego jest to, że teraz nad Polską leży nie Boże błogosławieństwo, ale przekleństwo. Jedynym rozwiązaniem jest skrucha. 


W jaki sposób Polska powinna czynić skruchę?


1) Niech katolicy wyznają prawowierną katolicką wiarę i wyrzekną się herezji (patrz formularz).


2) Niech każdy biskup w swojej diecezji ogłosi procesje za Jezusa Chrystusa, rodzinę oraz wartości moralne. Prawosławni biskupi Ukrainy wezwali do procesji krzyżowej za pokój. Wierni ryzykowali nawet swoim życiem i przez 3 tygodnie szli w ponad sto-tysięcznym tłumie. Jeżeli biskup w kwestii skruchy będzie czekał na decyzję biskupskiej konferencji to nigdy się nie doczeka.


3) Wspólna codzienna modlitwa od 20:00 do 21:00 za duchowne zmartwychwstanie Polski. Ten czas dla rodziny jest strategicznym. Jeżeli wieczorem ona nie będzie razem i nie będzie rozmawiać z Bogiem to będzie nią manipulować telewizja. Przez tą modlitewną godzinę wróci Duch Chrystusa i odejdzie duch świata.


4) Pomniki, obrazy i nazwy ulic oraz placów nazwanych ku czci Jana Pawła II, w ramach skruchy niech zostaną usunięte, Jan Paweł II nie jest świętym. Kto nie naśladuje Chrystusa, ale naśladuje Jana Pawła II, ten jest na prostej drodze do piekła!
Niech Polska nie odrzuci ten apel o skruchę i będzie uratowana!


„Jeśli sie nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.” (Łk.13,3).

+ Eliasz 
Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu 

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr 
Biskupi-sekretarze Patriarchatu Kopie:


- Prezydentom i urzędom krajów europejskich


- Biskupom i księżom Europy


- Prawosławnym biskupom i księżom Ukrainy i Rosji


- Mediom. 


Formularz wyznania wiary:1) Czy wyrzekasz się historyczno-krytycznego neomodernizmu i ducha ateizmu, który jest za tym?


Odpowiedź: (Wyrzekam się)2) Czy wyrzekasz się ducha Nostra aetate i tzw. ducha Asyżu – ducha antychrysta?


Odpowiedź: (Wyrzekam się)


3) Czy wyrzekasz się ducha gender-ideologii wspierającego wszystkie formy zboczeń seksualnych LGBTQ?


Odpowiedź: (Wyrzekam się)


4) Czy wyrzekasz się ducha satanizmu, który jest za psychiczną i fizyczną tyranią dzieci przez mechanizmy systemu sprawiedliwości wobec nieletnich?


Odpowiedź: (Tak)


5) Czy wyrzekasz się szatana i demonów, zwłaszcza tych, którzy obecnie działają poprzez ukryte formy magii, wróżbiarstwa, spirytyzmu (homeopatia, akupunktura, hipnoz, wróżenie wahadłem…) oraz ducha New Age?


Odpowiedź: (Wyrzekam się)


6) Czy wyrzekasz się ducha masonerii oraz Nowego Porządku Świata, który programuje moralny, duchowy i fizyczny holocaust ludzkości?


Odpowiedź: (Wyrzekam się)


7) Czy wierzysz, że za Ciebie i za twoje grzechy Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i na trzeci dzień zmartwychwstał – rzeczywiście i historycznie?


Odpowiedź: (Tak, wierzę)8) Czy przyjmujesz Pana Jezusa jak swojego Zbawiciela i czy oddajesz Jemu swoje życie? (Tak)9) Czy przyjmujesz testament z krzyża wyrażony słowami Jezusa do ucznia: „Oto Matka twoja!”? (Tak)10) Czy przyjmujesz w pełni Ducha Świętego, żeby być „martyrem” Chrystusa jak apostołowie? (Tak)


Podpis ___________________________ Data _______________2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz