czwartek, 16 marca 2017

Kardynał Nycz – zdrajca – otwiera Polskę na islamizację

Konferencja episkopatu w Polsce
Rząd Polski

Praga, 13.03.2017

Szanowni biskupi Polski!

Szanowni przedstawiciele polityczni!

5 marca 2017 r. kardynał Nycz przez „posłanie pasterskie” wezwał naród polski i władzę, żeby natychmiast przyjęli imigrantów muzułmańskich na swoje terytorium. Nyczowi nie wystarczy, że Polska nadaje pomóc poszkodowanym w czasie wojny tam, gdzie oni się znajdują. On wzywa o otwartość, faktycznie o przełom bariery, która dotychczas chroniła Polskę od zaplanowanej islamizacji.

W przeciwieństwie do kardynała Nycza, prezydent Czech Zeman ma zdrowy rozsądek i miłość do swojego narodu. Odnośnie przyjęcia tzw. uchodźców, on prawdziwie powiedział: „Żadnego! Bo inaczej rozpocznie się lawina, którą już nikt nie zatrzyma”. Podobne nastawienie do zaplanowanej islamizacji mają węgierski oraz słowacki premierzy. W Czechach i Słowacji patrioci na znak protestu przeciw zaprogramowanej okupacji nawet palą Korany.

Jest szokującym, że obecnie, gdy przez kwoty i sankcje kraje europejskie są napędzane do samolikwidacji, Arabia Saudyjska prowokacyjnie zdecydowała się deportować ze swojego terytorium 5 milionów imigrantów. Niektórzy z nich mieszkali tam już przez kilka lat. Przyczyną jest to, że Arabia Saudyjska chce zachować wysoki poziom życia i zapobiec przestępczości, która znacznie urosła wraz z napływem uchodźców. Muzułmanie deportują muzułman. Polska natomiast, według kard. Nycza, ma teraz otworzyć tzw. korytarz charytatywny! Spowodowałoby to rozpoczęcie nieprzerwanego i niekontrolowanego procesu samolikwidacji.

Dlaczego Nycz tak czyni? Czy nie zna sytuacji? Czy nie zna historii? Czy może już otrzymał nagrodę? Tym pocałunkiem Judasza on zdradził Chrystusa, jak Judasz. Jeśli chodzi o jego argumenty z tzw. terminową pomocą medyczną uchodźcom, to jest to psychologiczna manipulacja. Ci którzy potrzebują terminowej pomocy, otrzymują ją na miejscu, nie w Polsce!

Istnieją różne formy islamskiej wojny (dżihadu). Zaprogramowana fala migracyjna muzułman rzeczywiście jest misją islamu w celu likwidacji chrześcijaństwa w Europie!

Koran, który nakazuje do przemocy przeczy konstytucji Polski. Jak polski naczelnik może zmusić władzę rozpocząć samobójstwo własnego narodu?

Terytorium współczesnej Turcji było całkowicie chrześcijańskie. Tu urodził się i przeprowadzał swoją misję św. apostoł Paweł (list do Galatów, Efezjan...). Owocem islamskiego dżihadu jest to, że zostało tu tylko 0.1% ograniczonych prawnie chrześcijan. 100 lat temu muzułmanie tureccy popełnili ludobójstwo Ormian. Masowe zabójstwa 1.5 miliona chrześcijan dotychczas nie zostało ukarane żadnymi sankcjami. Na terytorium Afryki Północnej było 300 biskupów. Dzisiaj natomiast muzułmanie prześladują i zabijają ostatki chrześcijan.

Islam to jest polityczno-ideologiczny system państwowy, którego celem jest dżihad, czyli wojna z nie-muzułmanami aż do momentu ich całkowitego podporządkowania oraz ustanowienia praw szariatu na całym świecie. Jeżeli niektórzy muzułmanie są umiarkowani, to są to ci, którzy jeszcze nie postępują zgodnie z Koranem dopóki nie został wprowadzony szariat.

Co dokładnie dotyczy polskiego narodu w Koranie?

Koran 4:101 mówi: „Niewierzący są waszymi jawnymi wrogami”. „Zaprawdę, niewierzącymi są ci, którzy mówią: „Mesjasz, Syn Marii, jest Bogiem!” (Koran 5:72). W jaki sposób muzułmanie powinni się zachowywać wobec nich oraz ich majna? Koran 9:5 odpowiada: „gdzie znajdziecie ich, zabijajcie ich, ...oblegajcie ich domy ”. Dzisiaj odbywa się to w Europie Zachodniej, która przyjęła tzw. uchodźców. W Danii mieszkańcy porzucają swoje obrabowane domy i stają się uchodźcami we własnym kraju. Analogicznie odbywa się to w Szwecji oraz innych krajach.

Jaką odpłatę otrzymają za swoje dobre dzieła wobec uchodźców chrześcijanie, których Koran nazywa „niewierzącymi”? Koran 2:191 ujawnia: „Zabijajcie ich – taka jest odpłata dla niewierzących”. W Paryżu, Brukseli oraz w innych miastach islamiści podczas ataków terrorystycznych zabili dużo ludzi. We Francji już został ogłoszony stan wojenny i francuzom w tej sytuacji zabroniono wychodzić z mieszkań bo grozi im śmierć.

Jak Koran zagłusza sumienie zabójcom muzułmańskim?

8:17 „To nie wy zabiliście ich, ale Allach ich zabił... aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym”. 

Jak oni mają zabijać chrześcijan? 

Koran 47:4 nakazuje: „...zetnijcie im głowy”. „Oni będą zabici lub ukrzyżowani albo obetnie im się prawe ręce i lewe nogi...” (Koran 5:33).

Czy do kafirów (czyli do chrześcijan) Allach dzisiaj jest bardziej miłosierny, niż w przeszłości? 
Koran 33:60 nakazuje: „Kafiry zostaną przeklęci, gdziekolwiek się znajdą zostaną schwytani i zabici bez litości. Taka była decyzja Allacha i nie znajdziesz zmiany na drogach Allacha”.

Kardynał Nycz, zgodnie z decyzją Allacha, którą nie podlega zmianie, przygotowuje polakom tragiczną przyszłość! Koran niesie odpowiedzialność za 548 napastniczych wojen i 270 milionów zakatowanych i zabitych ludzi. 

W 1683 roku polski król Jan Sobieski uratował Europę od islamizacji. Kardynał Nycz dzisiaj robi całkowicie przeciwnie. Jest to zdradą Chrystusa i narodu!

Wzywamy polskich biskupów, księży, wierzących i władzę polską, żeby w żadnym razie nie kierowali się samobójczą inicjatywą kardynała Nycza.

Teraz jest czas Wielkiego postu. Nie wystarczy tylko nazwać zdradę zdradą i czynić pokutę z niej. Potrzeba również nazwać herezję herezją i oddalić się od niej. Trzeba najpierw wyrzec się herezji przepchniętej w dekrecie Nostra Aetate: że nasz Trójjedyny Bóg jest identyczny z krwiożerczym bożkiem z Mekki. Herezja synkretyzmu z pogaństwem i herezja neo-modernizmu metody historyczno-krytycznej jest korzeniem wewnętrznego odstępstwa chrześcijaństwa. Ich tragicznym owocem jest islamizacja współczesnej Europy!

Jezus dzisiaj mówi do polskiego narodu: „Jeśli sie nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk. 13,3).

+ Eliasz 

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu + Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr 

Biskupi-sekretarze Patriarchatu 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz