sobota, 18 października 2014

Tajna wieczerza i Getsemani


       1) Rozmyślania nad Słowem Bożym:

       Tajna wieczerza
W czwartek wieczorem Jezus razem z apostołami znajduje się w świetlicy. Pascha powiązana z obrządem ofiarowania Baranka i z wieczerzą paschalną. Te swięta przypominają wyjście Izraela z niewolnictwa faraona egipskiego. Jezus przyszedł żeby uwolnić ludzkość z niewoli grzechu i diabła.
Najpierw Jezus umyw nogi apostołom. Tym samym podał im przykład pokory i miłości. Potem przestrzega apostołów przed duchem zdrady, za którym kryje się diabeł.
Dalej Jezus mówi o miłości: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich».
Mówi także o Duchu Swiętym: «Jeszcze wiele wam mam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy».
Potem ustanowił tajemnicę Eucharystii: «Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie».(1 Kor. 11, 23).
Jeszcze wcześniej Jezus powiedział: «Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim».
Eucharystia jest ujawnieniem śmierci Jezusa. Nasze zjednoczenie ze śmiercją Jezusa Chrystusa spełnia się w słowach: «Ojcze nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!». Jeżeli w tym prawdziwie naśladujemy Jezusa, to w nas działa Duch Swięty.

Getsemani
Potem Jezus poszedł po tej stronie potoku Cedron. Był tam ogród zwany Getsemani. Jezus rzekł: «Smutna jest Moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».
Modlił się na samotności: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty!». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się!» Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.
W pierwszej modlitwie Jezus uświadomił Sobie wielkie cierpienia i okrutną śmierć, na którą będzie wkrótce wydany.
Podczas drugiej modlitwy Jezus w całości uświadomił całkowitą obrzydliwość grzechu. On, Nieskazitelny Baranek, który gładzi grzechy świata. Przeżywa ogromną duszewną męke.
Podczas trzeciej kulminacyjnej modlitewnej walki przeżywa najbardziej nieznośne cierpienia duszewne.
Uświadamia, że owocem grzechu jest wieczne potępienie w piekle. Widzi, że dużo ludzi odrzuci Jego ofiarę odkupieńczą i Jego cierpienie będzie dla nich bezużyteczne!
Swoją pokorą Ojcu Jezus złamał korzeń grzechu. On jest dla nas wzorem jak spełniać wolę Bożą, nawet ceną największego cierpienia!

2) Cytowanie Słowa Bożego (5 minut):
Wszyscy razem powtarzamy: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» (Łk.22,42)

3) Modlitwa ze Słowem Bożym (5 minut):
Wszyscy razem przemówimy:«Ojcze!», a jeden dodaje: «Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»

4) Modlitwa sercem (5 minut):
Wszyscy razem wzywamy: «A-a-a...bba-a-a» (Ojcze). Teraz myślą przemawiam Ojcu Niebieskiemu: «Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz