niedziela, 21 grudnia 2014

LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH

Szanowni biskupi!

Bizantyjski Patriarchat wezwał obecnego papieża Franciszka, aby rok 2015 ogłosił rokiem prawdziwej reformy Kościoła. W liście „2015 рік – рік реформи Католицької Церкви” („Rok 2015 – rok reformy Kościoła Katolickiego”) (http://vkpatriarhat.org.ua/?p=22213) wskazujemy na to, że największą winę za katastroficzny stan Kościoła ponosi polski papież Jan Paweł II, któremu wy umieszczacie pomniki, w nierozumnej euforii zmieniacie nazwy ulic i placów i, prawdopodobnie, będziecie konsekrować ku jego czci również nowe kościoły!

Zbawienie w istocie związane jest z prawdziwą wiarą chrześcijańską i z nawróceniem. Jezus wyraźnie powiedział i to dotyczy wszystkich bez wyjątku: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”(Łk. 13,3).
Gdy w latach 1991-1992 razem z biskupem Metodym byliśmy w Warszawie w nowicjacie Zakonu św. Bazylego Wielkiego, biskup Metody spotkał się tam z jednym profesorem teologii, który powiedział: „Byłem w szoku, że w kościele w Warszawie na ołtarz była postawiona statua Buddy i modliliśmy się przed nią. Ale potem my, starsi profesorowie, powiedzieli: „Jeśli nasz papież daje błogosławienie na te działania i jeśli on sam modlił się razem z poganami w Asyżu, oznacza to, że koniecznym jest przyjąć nowy pogląd”.

Jakie owoce niesie Asyż 1986 roku? Nastąpiła zmiana myślenia. Zostało przyjęte nowe antyewangelie. Gestem Jana Pawła II została stworzona we społeczeństwie taka myśl: „Chrystusowa śmierć odkupieńcza na krzyżu ma taką samą wartość, jak i inne rytuały pogańskie i ofiary demonom”. Ale to jest herezja maxima! Przez ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym i świętym, fałszywa i heretycka nauka została przyjęta jak nowy dogmat, jak inne ewangelie! Otóż, żeby było zrozumiałe: na Jana Pawła II przez to spadła Boża anatema w obszarze interna, również spadła ona na papieża Benedykta XVI przez beatyfikację heretyka, a za jego kanonizację – i na Franciszka I. Nasz Patriarchat natychmiast w dniu beatyfikacji 1.05.2011r. ogłosił w apostolskim i prorockim autorytecie tę anatemę – przekleństwo i wyłączenie z Kościoła na papieża Benedykta XVI, a w tym samym dniu pośmiertnie również na papieża Jana Pawła II.

Pytacie się, co sobie pozwalamy przeciw ogólnie uznanych papieży? Odpowiadamy pytaniem: Co sobie pozwolili te papieży przeciw samego Boga i Zbawiciela, przeciw Ewangelii i Tradycji Kościoła? Boże Słowo wyraźnie mówi: „Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście: anatema sit - niech będzie przeklęty!”(Ga.1,8-9).

Owoce tego przekleństwa teraz spadają nie tylko na polski Kościół i na naród polski, ale również na cały świat chrześcijański! Bo i w Polsce promują gender-homoseksualne prawa, i w Polsce system sprawiedliwości wobec nieletnich zaczyna kraść dzieci, i w Polsce następuje odpad od Kościoła. Po owocach poznaje się drzewo!

Jan Paweł II w 1983 roku w nowym kodeksie anulował ekskomunikę masonów i tym faktycznie otworzył im drzwi do najwyższych stanowisk w Kościele!

Jan Paweł II nie sprzeciwiał się neomodernizmowi, który został potępiony przez świętego papieża Piusa X jak herezja. W czasach pontyfikatu Jana Pawła II nastąpiło masowe rozprzestrzenianie tej śmiertelnej infekcji do wszystkich seminariów. On przez swoje milczenie zatwierdził tę śmiercionośną infekcję. Papież Honoriusz w 7 stuleciu został pośmiertnie ekskomunikowany za relatywnie małą herezję monofizytyzmu, bo milczał na jej upowszechnianie! Herezja neomodernizmu, która mieści się w metodzie historyczno-krytycznej, poddaje w wątpliwość Boskość Jezusa, wszystkie cuda z Biblii, a jednocześnie Boską inspirację Pisma Świętego!

Podczas pontyfikatu Jana Pawła II rozpowszechniła się pedofilia wśród księży: od Ameryki, przez Irlandię i aż do Australii. Ona była owocem tego, że on nie karał za to przestępstwo.

On wezwał Polskę (i inne kraje słowiańskie) do wstąpienia do UE. Rzekomo przez to zakwasi całą chrześcijańską Europę. W rzeczywistości jednak jest wręcz przeciwnie!

Z jednej strony jest nauka prawowierna, za którą stoi autorytet apostołów i wszystkich papieży dwóch tysięcy lat, a z drugiej strony – herezje i synkretyzm, za którą stoi polski papież Jan Paweł II. Na którą stronę stać, jeśli chcemy być zbawieni?

Szanowni biskupi Polski, nastał czas, żebyście przeciwstawili się tej sztucznej euforii, stworzonej przez ducha antychrysta i wrogów Kościoła wraz z masonami. Nastał czas, żebyście napisali list pasterski i prawdziwie wskazali polskim katolikom, jaka jest rzeczywistość: Jan Paweł II nie był i nie jest świętym, a heretykiem, na którym jest Boże przekleństwo! Do ostatniego momentu swojego życia on nie chciał odwołać herezje synkretyzmu Asyżu. Za duchem Asyżu nie jest duch Chrystusa, ale duch antychrysta!

Nowa nauka neomodernizmu nie prowadzi do nieba, ale do piekła!

Największe duchowne odstępstwo w Kościele nastąpiło podczas rządzenia Jana Pawła II. Żeby przez nawrócenie nastąpiła odnowa Kościoła, to:

1) Musi być anulowana kanonizacja Jana Pawła II!

2) Powinien być potępiony duch synkretyzmu – duch Asyżu.

3) Powinien być potępiony neomodernizm, który przeniknął we wszystkie seminaria!

4) Z Kościoła trzeba wyłączyć masonów, bo oni służą diabłu. 

5) Homoseksualizm powinien być nazwany obrzydliwością (Jud. 7).

Jeżeli to nie odbędzie się, to na Watykanie nadal będzie ciążyć przekleństwo Boże. Księży, którzy wewnętrznie przyjęli duch Asyżu i herezje neomodernizmu, tym samym wygnali Ducha Świętego, będą udzielać sakramenty już nieważnie. Przez ich działalność na wierzących nie przychodzi Boże błogosławienie, ale przekleństwo!

Biskupi Polski! Nazwijcie prawdę prawdą, herezję herezją, a synkretyzm synkretyzmem, choć to was, jak polaków, rani! Nie ma innej drogi zbawienia i innej odnowy dla Polski, tylko prawdziwa pokuta!

Bądźcie odważni, zróbcie krok wiary dla odnowy prawowiernego chrześcijaństwa w Polsce.

+Eliasz 
Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+Metody, OSBMr +Tymoteusz, OSBMr 
Biskupi-sekretarze Patriarchatu 

Podstawowe dane o Bizantyjski Patriarchat - http://vkpatriarhat.org.ua/?page_id=22185

Ukraina, 8.12.2014 
Kopie:
- Sekretariatu Watykanu
- Prezydentom UE
- Posłom UE
- Mediom

Patrz list: "2015 rok – rok reformy Kościoła Katolickiego"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz