wtorek, 20 stycznia 2015

Ludu mój, wyjdźcie z Babilonu! (Iz. 52, 11)

Do księży i wiernych we wszystkich katolickich diecezjach

Niektórzy przewidują, że istnienie Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego w dzisiejszych czasach stanie się wzorem decentralizacji Kościoła Katolickiego. Mówią o formacji katolickich patriarchatów podobnych do tych w Kościele Prawosławnym: Patriarchatu Bułgarskiego, Serbskiego, Rumuńskiego, Konstantynopolskiego, Jerozolimskiego… W tej nadzwyczajnej sytuacji, praktycznie każdy naród może ustanowić własny patriarchat i oddzielić się od odstępczej centralizacji watykańskiej. Watykan przestał spełniać swoje zadanie ochrony czystości wiary i moralności. Poszczególne katolickie narody prowadzi nawet do duchowego i fizycznego samobójstwa przez współczesne herezje i duch neopogaństwa. Globalizacyjna gender-gej ideologia promowana przez Traktat Lizboński niszczy wszystkie wartości moralne i chrześcijaństwo.

Istniejący system sprawiedliwości wobec nieletnich narzuca najokrutniejszą tyranię na dzieci przez demoralizację i satanizację. Są to przestępstwa przeciwko ludzkości. Homoseksualizm i system sprawiedliwości wobec nieletnich prowadzą do samobójstwa Europy i chrześcijańskich narodów. Apostatyczna hierarchia przez swoje milczenie lub wymijające zwroty stwarza korzystne warunki dla tych przestępstw, a tym de facto popiera je. 

Dlatego w dniu 5 kwietnia 2011 roku ustanowiono Bizantyjski Patriarchat Katolicki. Jego głównym celem jest ochrona ortodoksyjnej doktryny przed współczesnymi herezjami i synkretyzmem. Patriarchat poinformował papieża o jego ustanowieniu. Jednak w dniu 1 maja 2011 papież beatyfikował Jana Pawła II, przez co oficjalnie “ex cathedra” potwierdził heretycki synkretyzm związany z duchem Asyżu. W ten sposób sprowadził na siebie przekleństwo – anatemę (zgodnie z Ga.1:8-9). W tym samym dniu Patriarchat Bizantyjski oddzielił się od apostatycznego Watykanu. W tym samym dniu również ogłosił przekleństwo na Benedykta XVI. Jeśli apostatyczny Watykan nie oddzieli się od herezji i od ducha Asyżu, to od niego muszą oddzielić się poszczególne narody katolickie. Ten historyczny krok jest niezbędny dla zachowania wiary zbawczej i prawowiernej tradycji katolickiej. Dzisiaj apostazji Watykanu zmusza do decentralizacji.

Dlatego Bizantyjski Patriarchat Katolicki apeluje do Watykanu by podjął konkretne kroki pokuty. Musi anulować beatyfikację Jana Pawła II i potępić herezje teologii historyczno-krytycznej i synkretyzm Asyżu. Jeśli Watykan nie podejmie tych podstawowych działań do Wielkiej Nocy (31 marca), to nie tylko na Benedykcie XVI, ale także na Franciszku nadal ciąży Boża anatema – przekleństwo zgodnie z Ga.1:8-9.

Dlatego niech każdy naród znajdzie grupę odważnych księży i wiernych, którzy, dla dobra zachowania wiary zbawczej, publicznie zaapelują do lokalnego biskupa, żeby oddzielił się od odstępczego Watykanu i jednocześnie wyrzekł się od współczesnych herezji i ducha Asyżu (zob. formularz wyznania poniżej). Niech zaczekają 7 dni. Jeśli biskup będzie obłudnie milczał, to zgodnie z Ga.1:8-9 pozostaje pod Bożą anatemą. Jeśli wierzący i księża chcą się uratować, muszą oddzielić się od niego, jako od heretyka i apostaty. Odstępcza hierarchia Watykanu z jej dykasteriami i apostatycznymi biskupami nie prowadzą katolicki świat do Chrystusa, lecz do antychrysta, nie ścieżką do nieba, lecz szeroką drogą do piekła.

Kościelne ekskomuniki zadekretowane przez apostatów są nieważne, i ich jedynym celem jest wystraszenie niedoinformowanych ludzi.

Apostoł Piotr nakazał wierzącym w Zielone Świątki: “Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!”(Dz.2:40). To oznacza przed hierarchią, która ukrzyżowała Chrystusa i krzyżuje Go dzisiaj.

Prorok woła: „Ludu mój, wyjdźcie z Babilonu!”

Lwów, 21.03.2013

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze Patriarchatu

Kopie:
- Sekretariatu Stanu w Watykanie
- Konferencjom Biskupów poszczególnych krajów
- Prezydentom poszczególnych państw
- Mediom

Formularz wyznania wiary:

1) Czy wierzysz, że za nas, a więc i za Ciebie i za twoje grzechy Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i na trzeci dzień zmartwychwstał, i to prawdziwie i historycznie?
Odpowiedź: (Wierzę)

2) Czy wierzysz, że nie ma w nikim innym zbawienia, a tylko w Jezusie Chrystusie?
Odpowiedź: (Wierzę)

3) Czy wyrzekasz się historyczno-krytycznej teologii i ducha ateizmu, który stoi za tym?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)

4) Czy wyrzekasz się ducha Nostra aetate i tzw. ducha Asyżu – ducha antychrysta?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)

5) Czy wyrzekasz się ducha gender-gej ideologii i związanego z nią systemu sprawiedliwości wobec nieletnich?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)

Czy uważasz homoseksualne myślenie grzesznym, a homoseksualną aktywność paskudztwem i grzechem śmiertelnym?
Odpowiedź: (Tak)

6) Czy wyrzekasz się szatana i demonów, zwłaszcza tych, którzy obecnie działają poprzez ukryte formy magii, wróżbiarstwa, spirytyzmu (homeopatia, akupunktura, hipnoz, wróżenie wahadłem…) oraz ducha New Age?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)

7) Czy wyrzekasz się ducha, który jest związany z masonerią, Rotary i Lions Club, i wszelkiej współpracy z nimi? 
Odpowiedź: (Wyrzekam się)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz