środa, 23 kwietnia 2014

Kanonizacja heretyckiego papieżaSekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej
Watykan
Kanonizacja heretyckiego papieża
Drwiną nad chrześcijaństwem i całą ludzkością jest to, że podczas gdy USA wraz z UE ogłosili priorytetem polityki gender-homoseksualizm i porwanie i demoralizację dzieci, Watykan na te przestępstwa obłudnie milczy i de-facto je zatwierdza. Tragedia polega na tym, że zamiast konkretnego słowa, ogłasza świętym papieża-apostatę, który właśnie pozwolił na masowe odstępstwo od Kościoła i satanizację narodów na terenach katolickich.
Na niedzielę, 27 kwietnia 2014 roku, jest zaplanowana kanonizacja heretyckiego papieża Jana Pawła II.
Papież Honoriusz I (625-638) zatwierdził niejasne sformułowanie o herezji monoteletyzmu. Sobór Powszechny w Konstantynopolu (680-681) ogłosił papieża Honoriusza I po jego śmierci heretykiem. Przestępstwa Jana Pawła II przeciw czystości wiary są znacznie większe, w porównaniu z niewielkim odstępstwem doktrynalnym pośmiertnie ekskomunikowanego Honoriusza I.
Czeski kaznodzieja nawrócenia Jan Hus został niesprawiedliwie spalony na stosie jako heretyk w m. Konstancji. Jan Paweł II sprawiedliwie musiałby być spalony jako super-heretyk. Zamiast tego Jan Paweł II  ma być ogłoszony świętym. Jego herezje zaprzeczają istotę całej nauki Kościoła Katolickiego.
Jan Paweł II pokrywał swoje herezje czczeniem Marii Dziewicy i walką antyaborcyjną. Ale rzeczywistość jest taka, że z drugiej strony on otworzył drzwi duchu antychrysta wewnątrz Kościoła.
 
1) Jan Paweł II przyjął od kapłanki antyboga Śiwy magiczny znak, który wyraża poświęcenie temu bóstwu pogańskiemu! Jest to zgorszenie i dla niekatolików!
 
2) Jan Paweł II publicznie całował Koran! Ten gest Głowy Kościoła traktuje się tak, że Koran jest pismem świętym na równi z Biblią! To prowadzi do relatywizmu i synkretyzmu!
 
3) W czasie panowania Jana Pawła II w nowym kodeksie została likwidowana ekskomunika latae sententiae za członkowstwo katolików w masońskich organizacjach. To otworzyło drzwi masonom dla rozwoju swojej niszczącej działalności wewnątrz Kościoła.
4) W czasie panowania Jana Pawła II – za 26 lat – nastąpił masowy rozpad w Kościele i odstępstwo od niego.
 
5) Milczeniem zatwierdził neo-modernizm historyczno-krytycznej teologii, która w wyniku zaprzecza Bóstwo Chrystusa, Jego zbawczą ofiarę na krzyżu, Jego samego jako jedyną Drogę do zbawienia, i w ogóle boską inspirację Pisma Świętego oraz wszystkie cuda włącznie z historycznym i realnym zmartwychwstaniem Chrystusa!
 
6) Jan Paweł II w 1986 i 2002 uczynił apostatyczny gest w Asyżu. Interpretacja tego gestu zrealizowała nowe heretyckie myślenie, że chrześcijaństwo i religie pogańskie są równoznacznymi drogami do zbawienia.
 
7) On milczał i de-facto zatwierdził homoseksualizm, pedofilię i współczesne zboczenia seksualne, promowane przez ONZ, USA i UE.
 
Za to, że Ameryka ogłosiła homoseksualizm i uprowadzenie dzieci priorytetem swojej polityki, którą właśnie promuje we wszystkich krajach świata, niesie pełną odpowiedzialność Jan Paweł II przez swoje świadome niedbalstwo. On pozwolił herezjom i amoralności rozrosnąć się w Kościele. On niesie odpowiedzialność za to, że Europa de-facto zniszczyła korzenie chrześcijańskie i ogłosiła anty-Dekalog w tzw. Traktacie lizbońskim, priorytetem którego jest homoseksualizm i uprowadzenie dzieci. Umieszczając na jednym poziomie wiarę w Chrystusa i demonów, on deformował myślenie byłych narodów chrześcijańskich, żeby oni przyjęli najbardziej zboczoną amoralność.
Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II – jest to postawienie do góry nogami nie tylko Kościoła Katolickiego, ale i całego chrześcijaństwa. Jest to kpiną nad apostołami, męczennikami i prawie 2-tysiącaletnim istnieniem Kościoła Katolickiego. Jan Paweł II zakończył proces, gdy Oblubienica Chrystusa została nierządnicą antychrysta – Rzym stał się Babilonem.
Kanonizacja odstępcy i heretyka Jana Pawła II zostanie kulminacją odpadu Kościoła Katolickiego. Jeżeli to odbędzie się, Bizantyjski Katolicki Patriarchat po raz kolejny potwierdzi to co już ogłosił: że Duch Święty opuścił strukturę zewnętrzną Kościoła Katolickiego. Kto chce pozostać w Mistycznym Ciele Chrystusa i być zbawiony, powinien oddzielić się od struktury widzialnej, która przyjęła ducha antychrysta.
Ta proklamacja Bizantyjskiego Patriarchatu jest całkowicie zgodna z doktrynalną bullą papieża Pawła IV.
Cytat z bully: „biskup… lub kardynał… i nawet gdyby był… papieżem – jeśli przed swoim mianowaniem lub wyborem na papieża odstąpiłby od wiary katolickiej i wpadł w herezje to byłby wybrany nieważnie i nieprawidłowo, nawet gdyby był wybrany jednomyślnie jednogłośnym wyborem kardynałów”.
Jeśli chodzi o Jana Pawła II, to on publicznie głosił herezje. W 1969r. w Holandii była opublikowana jego książka, która zawiera kilka herezji, za które na niego, jako na ówczesnego biskupa spadła ekskomunika latae sententiae.
1.05.2011r. Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym przez Benedykta XVI. Wynik? Benedykt XVI ściągnął na siebie przekleństwo Boże – ekskomunikę, bo de-facto podniósł na ołtarz herezje Jana Pawła II. Zamiast Ewangelii i Ducha Chrystusa ogłosił anty-Ewangelię, wygnał z domu Ducha Chrystusa i przyjął ducha antychrysta. Przez ten to gest na wszystkich katolików, którzy są podporządkowane tej heretyckiej nauce, spada anatema Boża – przekleństwo według Gal. 1,8-9: „Gdyby wam kto głosił Ewangelię, różną od tej którą [od nas] otrzymaliście, nawet gdyby był to anioł z nieba, niech będzie przeklęty!”
1.05.2011r. Bizantyjski Katolicki Patriarchat opublikował anatemę Bożą – przekleństwo na Benedykta XVI i pośmiertnie na Jana Pawła II. Czyli 1 maja Jan Paweł II został ekskomunikowany wraz z tymi, którzy ogłosił jego fałszywą beatyfikację i tymi, kto przyjmuje ją  jako prawdziwą!
Jeśli Jan Paweł II podawany nam jako przykład do naśladowania – to jest to prostą drogą apostazji, która zakończy się w piekle! Czemu masoni i duch świata promują jego kanonizację? W ten sposób podniosą ducha apostazji i odpadłego katolicyzmu jako wiążącą normę!
Przypominamy, że przez beatyfikację Jana Pawła II 1 maja 2011r. nastąpił stan sedes vacantis, do momentu wybrania prawowiernego papieża.
Wniosek:
Bizantyjski Katolicki Patriarchat apeluje do nawrócenia wszystkim hierarchom kościelnym, na których leży anatema Boża – przekleństwo, żeby czynili prawdziwe nawrócenie. Pierwszym krokiem do nawrócenia jest to, że zamiast zaplanowanej kanonizacji 27 kwietnia 2014r. ogłosili jego pośmiertną ekskomunikę. On jest wyłączony z Kościoła jako heretyk, bo ma na swoim sumieniu nowoczesny odpad globalny od Kościoła i przekleństwo, które spadło na Kościół przez jego winę.
 
+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu
 
+ Tymoteusz, OSBMr           + Metody, OSBMr
Biskupi-sekretarze Patriarchatu
Lwów, Ukraina, 14.02.2014r.
Kopie:
- Prezydentom krajów Europy i Ameryki
- Prawosławnym i katolickim liderom kościelnym
- Mediom

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz