piątek, 2 grudnia 2016

Sobór na Krecie nie był ani wielkim, ani świętym, ani wszechprawosławnym

Patriarchatu Moskiewskiemu
Moskwa

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który jest prorockim głosem wołającego na pustyni wzywa do kierownictwa Patriarchatu Moskiewskiego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego potępić heretycki Sobór na Krecie. Przykładem niech zostanie ogłoszenie Synodu Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego z dnia 29.11.2016r. Synod Bułgarski wyraźnie ogłasza, że Sobór na Krecie nie był ani wielkim, ani świętym, ani wszechprawosławnym. Synod Bułgarski jednocześnie podkreśla, że dokumenty przyjęte Soborem na Krecie nie są zgodne z prawosławną doktryną kościelną, z dogmatami oraz kanoniczną tradycją Kościoła. Dlatego one w żadnej mierze nie są zobowiązującymi dla jakiegokolwiek chrześcijanina prawosławnego.
BKP zwraca się do Patriarchatu Moskiewskiego, żeby za przykładem Kościoła Bułgarskiego opublikował podobne ogłoszenie. W przeciwnym wypadku, jeżeli dalej będzie milczeć, pokazuje, że się zgadza z specjalnie ukrytymi herezjami, mieszczącymi w dwuznacznych sformułowaniach dokumentów Soboru na Krecie i radykalnie przeczy dogmatom i Tradycji. Podsumowując, Sobór na Krecie jest nieważnym i heretyckim. Milczeć na herezję znaczy się zgadzać z nią, dlatego przekleństwo potem spada na tych, którzy świadomie zostają w herezji. (patrz Ga 1, 8-9). 

2.12.2016 

+ Eliasz 
Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu 

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr 
Biskupi-sekretarze Patriarchatu  
+Samuel OSBMr 
sekretarz prasowy 


Kopie:
- Synodowi Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego
- Biskupom Kościołów Prawosławnych
- Mediom

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz