niedziela, 12 maja 2013

Maryja – Matka Boża


(kurs biblijny)
Zapamiętać: Jana 19,26-27
26Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
27Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
1. Kogo ujrzał Jezus pod krzyżem?
2. Jak zwrócił się z krzyża do swojej Matki?
3. Ile razy w Jana 19,26-27 spotyka się termin „uczeń”, a ile razy „matka”?
4. Jakie są konsekwencję z tego, że Maryja jest pełna łaski(Łukasz 1,27-33)?
5. Co się stało, gdy Maryja
pozdrowiła Elżbietę?(Łukasz 1,41)
6. Co powiedziała Elżbieta?(Łukasz 1, 42-44)


7. Czy jest korelacja między proroctwem Ezechiel 36,26 a przyjęciem Jezusowej Matki do siebie(eis ta idia)?
8. Kto uczynił duchowną transplantację serca? Przez kogo?(Ez.36,26;Jana 19,26-27)
9. Kto otrzymał nowy duchowy centrum(serce)?(Jana 19,26-27)
10. Jaki stosunek do Jezusowej Matki powinni mieć wszystkie pokolenia?(Łukasz 1, 48)
A) Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia
Matka:
Jana 2,1-10
Marka 3,31-35
Dzieje 1,14
do Galatów 4,26-28
B) „Niewiasto, oto syn Twój
Niewiasta
Gen.3,15
Łukasz 1,42
Jana 2,4
Gal.4,4
Gal.4,31
Obj.12,7-11
Maryja jest nową niewiastą i matką, czyli ona jest nową Ewą.
…syn twój: Pod Jezusowym krzyżem uczeń się staje synem Jezusowej Matki!
Co rzekł Jezus do Matki?(Jana 19,26-27)C)
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja”!
Co rzekł Jezus do ucznia? (Jana 19,26-27)
Ile Jezusowych uczniów było pod krzyżem? (Jana 19,26-27)
         Uczeń:                 
służebnica Pańska           niewolnicy grzechu – synowie Ewy:
         Łk. 14,33              Łk.1, 38,48                     Rzym. 6,17-18
         Mt. 28,19                                                   Rzym 6,20-22

Jakie są biblijne wymagania dotyczące ucznia Chrystusowego?(Łk.14,33)
Co powinni robić apostołowie – gdzie powinni iść i co robić?(Mt.28,19)

Kogo nazywano chrześcijanami, według Dz.11,26?
Kogo uczynili i komu powierzyli uczniów według Dz.14,22-23?
Czy Jezusowy testament
Oto Matka twoja”! ma charakter unii?
D) I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie(eis ta idia)
Św.Ambroży mówi: „Uczeń Jan wziął do siebie duszę Maryi, żeby wielbiła Pana, i Marii ducha, żeby radował w Bogu(porównaj Łk. 1,46-47)
   Gdzie uczeń
wziął Jezusową Matkę?
   Ze względu na co uczeń pod krzyżem został synem Jezusowej Matki?
   Gdzie przyszedł Jezus(Słowo Wcielone) i jak się zachowywali z nim swoi?(Jana 1,11)
   Kim się stali ci, którzy przyjęli Jezusa i
którzy wierzą w imię Jego?(Jana 1,12)
   Jakie pytania zadał uczniom apostoł Paweł w Dziejach 19,2?

Wniosek:
         Jak przyjmujemy Jezusa, Jego Matkę, Świętego Ducha?
         Czy ty też możesz wziąć udział w tej duchowej transplantacji?
         Gdzie to się odbywa?
         Kto ją realizuje?
         Pod jakimi warunkami?


        Brak komentarzy:

Prześlij komentarz