niedziela, 12 maja 2013

Jesus jest prawdziwym Bogiem(kurs biblijny)
Zapamiętać:  1Jana5:20:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest Prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest Prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem, i życiem wiecznym.
Na refleksje:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest Prawdziwy. (Dlaczego przyszedł Syn Boży i dał nam rozum?)
My jesteśmy w tym, który jest Prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. (W kim jesteśmy, gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie?)

On jest prawdziwym Bogiem, i życiem wiecznym! (Kim jest Jezus Chrystus?)
1) Co nas oczekuje, jeśli nie uwierzymy, że Jezus Chrystus jest Prawdziwym Bogiem – jest?
Jana 8,24
b: „Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.”

2) Jaką prawdę o Jezusie Chrystusie objawia nam Jego ofiara na krzyżu?
Jana 8,28: „Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem… ”

3) Jakimi słowami Jezus sam objawił, że jest prawdziwym Bogiem współistotnym Ojcu?
- Jana 8,58: „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej, niż Abraham był, Jam jest(z greckiego
EGO EIMI - JA JESTEM)
- Jana 10,30: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”
- Jana 10,37-38: „Jeśli nie wykonuje dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi; Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.”
- Jana 14,9-10: „Odpowiedział mu Jezus: Tak dawno jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?”
4) Co było powodem, że Żydzi starali się o to, aby zabić Jezusa?
Jana 5,18: „Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Boga.”
Jana 10,33: „Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.”

5) Jakie słowa apostoła Tomasza wyrażają rzeczywistość zmartwychwstania Jezusa, co potwierdza, że Jezus jest prawdziwym Bogiem?
Jana 20,28: „Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój!”

6) Jakie świadectwo daje Duch Święty w Słowie Bożym poprzez apostoła Pawła o boskiej naturze naszego Pana Jezusa Chrystusa?
Flp.2,6: „Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej.”

7) Jakie świadectwo daje Duch Święty w Słowie Bożym poprzez apostoła Jana, że Jezus Chrystus istnieje od początku(zawsze):
1Jana 1,1: „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota”
Obj.1,7-8: „Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen. Ja jest alfa i omega, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący!
Obj.1,17
b-18: „Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków, i mam klucze śmierci i piekła.”
• Przeczytaj 8 rozdział Ewangelii od Jana, żeby zrozumieć duchowną walkę, skierowaną przeciw najistotniejszej prawdy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem.
• Rozmyślaj nad świadectwem Bożego słowa, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem z Boga, Światłem ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego(Jan.1,1-18)
• Powtórz na pamięć 1Jana5:20


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz