sobota, 27 września 2014

Masoneria i kościelne karierowiczostwoWiemy, że za homoseksualizm z nieba przyszła kara ognia. Homoseksualizm jest rezultatem ateizmu i bałwochwalstwa. Czyli że człowiek nie wierzy w Boga. Potem zaczyna czcić demonów, różne energie, a rezultatem jest homoseksualizm,... tak jak jest to napisane w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. We Włoszech jest czterysta masonskich lóż. Większość członków są katolikami. Do 1983 roku katolik nie mógł zostać masonem. A kto był, ten zostawał wyłączony z Kościoła, nie mógł być w Kościele, a teraz może. Pytamy: kim są masoni? Jest to tajna organizacja, która ma trzydzieści trzy stopnie poświęcenia. Komu oni się poświęcają? Jezusowi Chrystusowi? Prawdziwemu naszemu Bogu? Nie! Antybogu! Masoni są satanistami. W jaki sposób mogą oni przebywać w Kościele!? „Zdecydujcie się sobie! Jeśli chcecie być zbawieni, to tutaj jest Kościół dla zbawienia, a jak chcecie iść do piekła – to biegnijcie tam”. Prosta sprawa. „A wy, pasterzy, co robicie w tej sprawie? Milczycie i milczycie. Jesteście odpowiedzialni”. Ja, jeśli jestem w pewnym rządzie, to nie oznacza, że otrzymam tylko władzę i upajam się nią. Jest to u każdego z nas, ale u każdego inaczej. Było również napisane, że we Włoszech zostały opublikowane nazwiska kościelnych prałatów-masonów – było to 20 lat temu, którzy jeszcze nie byli biskupami. Dzisiaj oni są biskupami i kardynałami na najwyższych stanowiskach w Kościele. Czy oni się wyrzekli masonskich organizacji? Diabeł mówi: „Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon – otrzymasz władzę". Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Tylko Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon!” Taka jest nasza ludzka pycha z tą karierą!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz