poniedziałek, 21 października 2013

Wygłoszenie ekskomuniki na papieża Benedykta XVI i Jana Pawła II

Bizantyjski Katolicki Patriarchat władzą apostolskiego i prorockiego urzędu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa przed Bogiem zobowiązuje wszystkich katolików w sumieniu i ogłasza:
1) Beatyfikacja zmarłego papieża Jana Pawła II jest nieważna.
2) Zmarły papież Jan Paweł II według Gal. 1:8-9  odłączył się od Kościoła Chrystusowego. Przyczyną tego jest jego apostatyczny gest w Asyżu, którym on otworzył Kościół duchu antychrysta.
3) Papież Benedykt XVI przez beatyfikacje ducha Asyżu – ducha antychrysta, również wyłączył siebie od Kościoła Chrystusowego.

Konsekwencja apostazji Papieża

Od 1 maja 2011 r. Kościół jest w stanie sedes vacantis.

Każdy kapłan teraz jest zobowiązany odłączyć się przed wiernymi od ducha Asyżu. W liturgii już nie może wspominać imię apostata Benedykta XVI, ani apostata biskupa. Jeśli kapłan pozostanie w jedności z duchem apostazji, wtedy, jako apostata, odprawia msze nieważnie.
Bizantyjski Katolicki Patriarchat jest przeznaczony Bogiem w celu ochrony ortodoksyjnej doktryny Kościoła katolickiego, a teraz i Kościoła łacińskiego. Dopiero po wybraniu ortodoksyjnej katolickiej hierarchii, oraz ortodoksyjnego następcy na papieża, wtedy Patriarchat będzie zwolniony z tego Bogiem danego obowiązku.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!


+ Eliasz
Patriarcha  Bizantyjskiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu


Lwów - Ukraina, 1 maja 2011

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz