piątek, 25 października 2013

Duch Asyżu oraz liturgia nieważna

W filmie Ut unum sint (2004), Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan donosi oficjalną pozycje Watykanu wobec modlitwy pokoju w Asyżu słowami: "Podczas tego spotkania oni (poganie) modlili się oddzielnie, ale w tym samym duchu". Prawda jest taka, że modlili się razem - nawet z papieżem. Modlili się w tym samym duchu, ale nie był to Duch Chrystusa. Był to duch antychrysta.

Jan Paweł II zamknął te tzw. modlitwy o pokój modlitwą Ojcze nasz. W ten sposób umieścił pogaństwo i kult demonów w równym stopniu z kultem jedynego prawdziwego Boga. W Asyżu, poganie nie tylko modlili się, ale również kadzili oraz przynosili ofiary demonom. Pierwsi chrześcijanie i tysiące misjonarzy Chrystusowych woleliby zginąć śmiercią męczenników, niż okazać jednym ziarnem kadzidła czci bożkom i demonom pogańskim. Słowo Boże mówi: "Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu." (1 Kor 10:20).
Te ich ofiary są w ostrym kontraście z ofiarą Jezusa Chrystusa, złożoną na krzyżu za grzechy nasze. Ci, którzy przyjmują ducha Asyżu zaprzeczają zasadniczą różnice pomiędzy fałszywą wiarą pogan i zbawiającą wiarą w Chrystusa.

W Liturgii podczas słów konsekracji i przez epiklezę, chleb i wino zmieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Przez kapłana, który otrzymał ważne święcenia kapłańskie oraz przez zbawiającą wiarę, to przeistoczenie w liturgii czyni Duch Święty. Zbawiająca wiara przyjmuje Jezusa jako jedynego Zbawiciela, który umarł na krzyżu za nasze grzechy i, będąc Bogiem, zmartwychwstał. Gest z Asyżu zaprzecza zbawiającą wiarę; oznacza to, że zaprzecza wyjątkową ofiarę Chrystusa na odpuszczenie grzechów.

Jeżeli kapłan grzeszy poważnie w zasadach moralnych, Duch Święty nadal działa poprzez jego kapłaństwo, ale ten ksiądz nie korzysta z niego. Pismo Święte o takim mówi, że "wyrok sobie spozywa i pije". Jest to przyczyną różnych chorób (patrz 1 Kor 11:29-30). Jednakże, jeżeli kapłan jest w jedności z duchem Asyżu i nie chce teraz publicznie oddzielić się od niego, to staje się apostatom. A Duch Święty nie może działać przez apostatę. Komunia Święta przewiduje zbawiającą wiarę i Duch Święty działa poprzez Ją. W żadnym przypadku Komunia nie jest pogańską magią. Podczas Liturgii, sprawowanej przez apostatów, nie działa zasada ecclesia supplet lub ex opere operato. Liturgia sprawowana przez apostatów zawsze jest nieważna. Jest to tylko przedstawieniem i drwiną z Chrystusa i Kościoła. Na wierzących nie schodzi błogosławieństwo, ale raczej przekleństwo.

Jakie są owoce Asyżu? Katolicy są w takim stopniu oszukani, że już nie mogą odróżnić fałszywy kult i modlitwy do demonów od prawdziwego kultu i modlitwy do Chrystusa. Właśnie ta utrata zbawiającej wiary oraz rozróżnienia jest owocem ducha Asyżu - ducha antychrysta. Dlatego każdy kapłan jest zobowiązany odejść od ducha Asyżu i nie wspominać już odstępcę Benedykta w liturgii.


+ Eliasz
Patriarcha

+Metody OSBMr +Timoteusz OSBMr
Sekretarze patriarchatu

Lwów (Ukraina), 1 maja 2011

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz