środa, 9 marca 2016

Chrystokracja – nie szariat, nie szatanokracja NWO

Zagrożone jest chrześcijaństwo i cywilizacja w Europie ze strony szatanizacji NWO i islamizacji dyktaturą szariatu.

Politycy i Watykan w stanie apostazji razem z heretyckimi teologami kopią grób dla Europy. Mamy teraz tylko dwie opcje: Europa będzie albo rządzona przez teokrację Chrystusa, albo przez dyktaturę szariatu czy satanizmu NWO. Odszczepieńczy Watykan i jego dialog międzyreligijny w duchu kłamstw i śmierci oznacza samobójstwo ortodoksyjnego chrześcijaństwa.

Obecnie widzimy nasiloną islamizację Europy zachodniej.

Drogę dla niej już przygotował na II Soborze Watykańskim dekret Nostra Aetate (1965). Sobór ogłosił herezję, że chrześcijanie i muzułmanie mają jednego Boga. To kłamstwo i herezja! W 50 rocznicę heretyckiego Dekretu (2015), w Europie było ponad 50 milionów muzułmanów. (Ich liczba zwiększała się średnio o milion rocznie.) Dzięki II SW muzułmanie nie muszą się asymilować, a odszczepieńcza hierarchia i heretyccy teolodzy nawet nie chcą by oni stawali się chrześcijanami, bo rzekomo mają tego samego Boga, i według nich byłby to prozelityzm.
W 2015 rozpoczęła się sztuczna, wymuszona islamizacja Europy, i promuje ją nie tylko Bruksela, ale także Watykan. Ale nawet gdyby zapobiegło się tej fali islamizacji, to samobójcza antylegislacja UE doprowadziłaby do stopniowego samobójstwa! Zalegalizowała kradzież dzieci przez system sądów dla nieletnich, demoralizację dzieci poprzez anty-edukację seksualną, promocję ideologii gender, homo-transseksualizm, eutanazję, również legalizowała narkotyki, i promuje pseudokulturę poprzez dekadencką muzykę, fałszywe filozofie i heretyckie teologie… Zachodnia tzw. demokracja teraz jest szatanokracją, powiązaną z heretykami religijnymi – fałszywymi prorokami – którzy są odpowiedzialni za ten „trans”, powiązany z transmutacją społeczeństwa. Europa jest reinkarnowana i wysyłana do piekła.

Jakie mamy teraz rozwiązanie? Metanoia (Mk. 1, 15)! Powrót do zdrowych korzeni!

1) Niech przynajmniej niektórzy księża, zakonnicy/e albo biskupi, niezaleznie od odszczepieńczego Watykanu, zdobędą się na odwagę by nawrócić się na dobre i nazwać rzecz po imieniu. Ci którzy szczerze zwrócą się do Chrystusa mogą dołączyć do nich i rozpocząć prawdziwą misję – rechrystianizację oddalonej od Chrystusa Europy.

2) Co powinni zrobić zwykli wierni? Niech zachęcają swoich księży i biskupów do pokuty! Jeśli oni odrzucą ortodoksję Ewangelii, to odejdźcie od nich. Tylko w jeden sposób mogą jeszcze zachować zbawienną wiarę. Tę wiarę reprezentują apostołowie, męczennicy i święci. Słuchanie heretyków i pseudo-świętych takich jak Jan XXIII i Jan Paweł II to bezpieczna droga do piekła!

3) Jeśli chodzi o demokrację, niech wszyscy politycy w UE obudzą się na realia satanizacji NWO i islamizację z szarijatem. Zachodnia demokracja teraz służy jedynie jako okres przejściowy do dyktatury.

„Prawo” shariatu skróci demokrację. Następnym wyborom nie uda się już obalić dyktatury shariatu. To czeka Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Italię i inne kraje europejskie.

Ale jest jeszcze moment, kiedy można zapobiec temu samobójczemu procesowi poprzez powrót do mocnych chrześcijańskich korzeni Europy. Konieczne jest ustanowienie sprawiedliwej legislacji opartej na Dekalogu. Prowadzenie życia zbudowano na uczciwości: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt. 7, 12). Pokonanie naszego egoizmu próbami miłości bliźniego jak samych siebie jest niemożliwe bez zakorzenienia w miłości Boga. Musimy zapobiec dyktaturze szarijatu poprzez wprowadzenie chrześcijańskiej „dyktatury” opartej na sprawiedliwości, karze za zbrodnie, ochronie niewinnych, zapobieganiu niemoralności! To w istocie oznacza odbudowę korzeni chrześcijańskich – fundament europejskiej kultury i cywilizacji.

4) Teraz jeszcze możliwe jest wprowadzenie silnej legislacji i w ten sposób stworzyć muzułmanom warunki by mogli przyjąć europejską kulturę i prawdziwe chrześcijaństwo. Merkel wprowadziła prawo, które grozi maksimum 5 latami więzienia tylko za informowanie o muzułmańskim terroryzmie. Żeby nie mogli szybko wprowadzić sprawiedliwego prawa, które karze terroryzm dokonywany przez zorganizowane grupy islamskie przeciwko lokalnym społeczeństwom, a tym samym zniszczyć go w zarodku? Czy nie można mieć przeciwnego prawa wymagającego by masmedia informowały ludzi o zbrodniach popełnianych przez islamistów w Europie i gdzie indziej?

Na terenach muzułmańskich ścina się głowy chrześcijanom, kobiety w islamie traktowane są jak niewolnice, są kamienowane, obcina się im nosy… Dlaczego nie ma żadnego prawa wymagającego by muzułmańscy imigranci mieli niezbędną wiedzę i przyjmowali europejską kulturę, jak również chrześcijańską doktrynę i moralność? Jeśli któryś z muzułmanów chce nadal być muzułmaninem nawet po kursie wykładów, to będzie to taki sam reżim dla nich jak dla chrześcijan w krajach muzułmańskich: specjalny podatek, status obywatela III klasy – muzułmanin musi oddać swoje miejsce obywatelowi UE w środkach transportu publicznego.

Taka metodę konwersji na islam wykorzystuje się przeciwko chrześcijanom na terytoriach muzułmańskich od wieków, aż do całkowitej asymilacji. A zatem, żaden muzułmanin nie otrzyma obywatelstwa dopóki nie ukończy całodziennego kursu w tygodniu i trwającego przez 1-3 lata. Obejmowałby on naukę lokalnego języka, krytycznego wyjaśniania islamu i szarijatu, prawdziwie pozytywnego wyjaśniania chrześcijaństwa w połączeniu z ostrzeżeniem przed pseudochrześcijaństwem odszczepieńczym Watykanu o duchu Nowego Wieku.

Prawdziwe chrześcijaństwo zawsze mogło prowadzić misję i poświęcać życie dla Chrystusa nawet w dzisiejszych czasach. Po takim kursie będzie można oczekiwać, że większość muzułmanów przyjmie chrześcijaństwo, tak jak to ma miejsce w Afryce kiedy jest prawdziwa ewangelizacja z mocy Boga.

Muzułmanie którzy w ten sposób nawrócą się na chrześcijaństwo w Europie będą mogli prowadzić prawdziwą misję wśród muzułmanów, i wielu stanie się męczennikami. Oni mogą ożywić pozbawiony ducha katolicyzm i protestantyzm w Europie, i doprowadzą do renesansu żywego chrześcijaństwa i europejskiej kultury. To jest prawdziwa wizja, ale ona wymaga wykorzystania skutecznych sposobów.

Globaliści wykorzystują legislację i sankcje do niszczenia jednostek, rodzin i narodów. Człowiek jest skażony grzechem pierworodnym i ma skłonności do zła, ale jest jeszcze sumienie i dobro w jego sercu. Prawo musi karać zło i umieścić bojaźń jako profilaktykę przeciw zbrodniom i złu, i musi chronić dobro, a nie odwrotnie! To w ten sposób prawo zawsze działało w chrześcijańskiej Europie. Tym kto będzie najbardziej walczył z próbami ratowania europejskiej cywilizacji i chrześcijaństwa będzie Ameryka pod rządami szatańskich masonów i odszczepieńczy Watykan pod rządami antychrysta!

5) Kraje które nie włączą żywego chrześcijaństwa do swoich praw, poprzez pseudo-demokrację otworzą drzwi dyktaturze amerykańskiemu satanizmowi z ideologią gender, albo mahometanizmowi z szarijatem. Silnego i sprawiedliwego prawa nie mogą zaproponować zdradzieccy chrześcijanie ze swoją judaszową hierarchią i heretyckimi teologami. Jest potrzeba zdrowej fali nawróconych chrześcijan jak na Węgrzech. Węgry zamieściły chrześcijańskie zasady w Konstytucji by zachować rodzinę, i w ten sposób zakazały homoseksualizm i bezkompromisowo przeciwstawiły się islamizacji.

6) Jeśli ktos zamorduje muzułmanina nawróconego na chrześcijaństwo na obszarach chrześcijańskich i obłudnie zaapeluje o prawo szarijatu, to morderstwo zostanie uznane za zorganizowaną zbrodnię i obaj – morderca i wspólnicy dostaną karę śmierci. Obłudny humanizm, który anuluje karę śmierci dla najbardziej niebezpiecznych zbrodniarzy i terrorystów, a wprowadza masowe mordy niewinnych ludzi poprzez legalizację eutanazji nawet dla zdrowych ludzi, jest szczytem hipokryzji i parodią sprawiedliwości i prawdziwego humanizmu! Demokracja w odniesieniu do terrorystów i zbrodniarzy daje powód do szerzenia się terroryzmu i przemocy wobec niewinnych ludzi.

Każdy meczet musi być pod kontrolą, bo wiele meczetów z imamami są wylęgarnią terroryzmu.

7) Pseudo-papież Franciszek zaapelował do rządów o niekaranie nawet za najcięższe zbrodnie, żeby łatwo można ich było dokonywać. To jest zbrodnia i pseudo-miłosierdzie. Tym sposobem Franciszek mówi wyraźnie, że jest społecznie niebezpieczny dla ludzkości! Tym sposobem otwiera drzwi masowym zbrodniom i masowemu terroryzmowi, i dosłownie stwarza im warunki! Żaden chrześcijanin nie może być posłuszny temu pseudo-papieżowi, który znajduje się pod przekleństwem Bożym (klątwa) z powodu jego herezji! (zob. Bulla Dogmatyczna papieża Pawła IV i Gal. 1, 8-9).

8) Chrześcijanie powinni teraz rozpocząć krucjatę modlitewną w swoich rodzinach w godzinach 20:00-21:00. W tym czasie duchowej mobilizacji powinni odmawiać proroczą modlitwę o zmartwychwstanie narodu według Ezechiela 37 (zob. http://vkpatriarhat.org.ua/en/?p=9812), albo na zmianę z Różańcem. Każdy katolik i każdy chrześcijanin powinien także uczestniczyć w stałej modlitwie – tzw. modlitwie o ochronę (http://vkpatriarhat.org.ua/en/?p=11481)! Co czwarty tydzień powinien modlić się przez 1 godzinę (tzw. modlitwa o ochronę) zgodnie z grupą do której należy. Szczególnie kobiety-emerytki powinny poświęcić czas i duszę misji modlitewnej za swój naród!

Niech także modlą się razem 2-3 godziny tygodniowo – mogą to być grupy 4-12 kobiet-emerytek. Niech zachęcają się wzajemnie poprzez modlitwę i życie w wierze. Niech szatan – stary wąż który oszukuje narody – zostanie pokonany pod ochroną Matki Bożej!

Podsumowanie: Nastaną albo rządy Chrystusa – chrystianizacja Europy – albo rządy szatana – satanizacja Europy! W „Ojcze nasz” modlimy się: „Przyjdź Królestwo Twoje!” ZATRZYMAJMY rządy szatana!

Królestwo Boże dojdzie do perfekcji tylko w chwale nieba i nie będzie miało końca! Ustanowienie Chrystokracji oznacza ratunek przed satanokracją NWO i dyktaturą szarijatu! „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap. 22, 20) „Maranatha! ” (1 Kor. 16, 22).

+ Elijah
Patriarcha Katolickiego Patriarchatu Bizantyjskiego

+ Methodius, OSBMr      + Timothy, OSBMr
Biskupi sekretarze
Donieck, 14 stycznia 2016

Kopie do:
- Rządów państw członków UE,
- Przywódców Kościoła w UE,
- Masmedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz