niedziela, 13 marca 2016

Prorocza modlitwa o zmartwychwstaniu Polski

1 część
Zanim zaczniesz się modlić tą modlitwą, musimy przyznać, przed Bogiem i przed sobą swoje grzechy. Jestem egoistą. Kiedy zwracają  mi uwagę nawet na najmniejszy błąd, jestem obrażony. Unikam zdrowej samokrytyki. Innych krytykuję i potępiam, ale co potępiam, robię i ja. Kiedy robię coś dobrego, poczucie wyższości nad innymi rośnie jeszcze bardziej. Widzę u sąsiada skalkę w oku, ale we własnym oku nie widzę kłody. Jestem leniwy, aby szukać prawdę i znosić za nią cierpienia. Jestem tchórzem, który wielokrotnie zdradził prawdę i swoje sumienie, a na dodatek, dla wielu służylem złym przykładem. Obrażam się, pragnę zemsty, nie chcę przebaczać innym. Zaniedbuje obowiązek wychowania swoich dzieci.
Biblię i życie świętych nie czytam i nie znam. Nie liczę się z najwyższą rzeczywistością, którą jest śmierć, Sąd ostateczny i wieczność! Bóg przemawiał do mnie przez wiele wydarzeń, ale wciąż jestem ślepy. Nie raz moglo dojść do śmierci i nieszczęścia - w pracy, w podróży. Jestem zainteresowany sporą ilością  niepotrzebnej informacji, ale wiedzy na temat sensu życia i wieczności - nie. Ja – jak numerek, jak członek stada, daje się manipulować mediami, które nie informują, a dezinformują.
Za muzyką rockową stoi duch cynizmu, narkotyków, rozwiązłości seksualnej i szatańskiego voodoo, ale nie jestem nawet świadomy zatrutych korzeni i owoców. Jestem jak członek stada, i dlatego nie chcę walczyć o prawdę i wartości moralne. Interesują mnie różne filozofie, psychologie, ale prawdziwej psychologii i filozofii Ewangelia życia nie szukam.
W odniesieniu do Pierwszego Przykazania: czytam książki okultystyczne, które prowadzą do pogaństwa, za którymi  ukryty duch kłamstwa. Interesuję się jogą, reinkarnacją a także innymi błędami współczesnymi. Również zaangażowany w sztukach walki, ale nie staram się prowadzić prawdziwą walke ze złem w sobie.
(Grzechem przeciw Pierwszemu Przykazaniu Boga jest: wróżba, magia, spirytyzm i związane z nimi różne ukryte praktyki: horoskopy, znaki zodiaku, "usługi" wróżki lub ekstrasensa, akupunktura i leki homeopatyczne ...
Jestem sługą nikotyny, alkoholu, ludzkiej chwały, radziłem żonie zrobić aborcje, jestem uzależniony od muzyki rockowej i metalowej, jestem niewolnikiem telewizji. Kradłem, oszukiwałem, swoim kłamstwem poważnie skrzywdziłem innych, nie byłem wierny swojej żonie, bluźniłem. Słowo Boże mówi: "Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego." (1 Kor. 6,9-11).
"Zapłatą za grzech jest śmierć". Jezus umarł za ciebie i twoje grzechy. Imię "Jezus" jest grecką formą hebrajskiego imienia osobowego "Jehoszua [*]". To imię jest Imieniem Boga i jest świętym i o nim powiedziano: "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Rz. 10,13).
Teraz w duchu spójrz na Chrystusowego Krzyża, Jego pięć ran, oraz 5 razy z wiarą  po cichu wiernie powtarzaj  Imie  "Jehoszua *" (JE-HO-SZU-AA-AA-AA)
Teraz ciebie dotyczy: "Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu" (1 J 1,7).
Jakie jest największe Przykazanie? «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą a  swego bliźniego jak siebie samego» (Mk.12,30).
Pytanie: Czy chcesz kochać Boga,  czyli umieścić go na pierwszym miejscu w swoim życiu?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Kochać bliźniego swego jak siebie samego, znaczy życzyć dla niego dóbr doczesnych i wiecznych - jak i dla siebie. Chcesz tego?
Odpowiedź: Tak.
Czy przyjmujesz Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana?
Odpowiedź: Tak.
Czy przyjmujesz Matkę Jezusa jako swoją własną – tak jak uczeń przyjął Ją pod krzyżem?
Odpowiedź: Tak.
Czy przyjmujesz w pełni Ducha Świętego – tak jak przyjęli Jego apostołowie w dniu Zesłania Ducha Świętego?
Odpowiedź: Tak.
Czy zrzekasz się wszelkich form okultyzmu, wróżby, magii, spirytyzmu, wszystkich przesądów i uprzedzeń?
Odpowiedź: Tak.
Czy zrzekasz się jakiejkolwiek sympatii dо pogaństwa?
Odpowiedź: Tak.
Czy zrzekasz się diabła, i wszystkich jego dzieł i całej jego dumy?
Odpowiedź: Tak.
W chrzcie byłeś zanurzony do śmierci Chrystusa i otrzymałeś nowe życie Chrystusa zmartwychwstałego. W tobie przebywa cała Trójca Święta. Chcesz odnowić istotę chrztu, który jest jednością z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym?
Odpowiedź: Tak.
Pan Bóg dał proroku w niewoli babilońskiej wizje zmartwychwstania swego ludu. Teraz On chce działać przez ciebie i twoje posłuszeństwo w twojej wierze!
-------------------------------------------------
* Oryginalną wymową imienia Boga, tak jak przemawiały współczesnicy Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, brzmi "Jehoszua".  Jak z wiarą żywą wezwać Imię Boga? Podczas wydechu przemów sylab "JE" i uświadom sobie obecność Boga Ojca, przy drugim wydechu - "HO" uświadom sobie obecność Boga Syna, przy trzecim - "SZU" - obecność Boga Ducha Świętego, a przy "A" wydechnij długo, w milczeniu. Po wdechu znowu wytchnąć "A", a  następnie po raz trzeci przeżyj tę prawdę.
2 część
Recytator (R.): Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy! Te koście - to dom Izraela, duchowo martwy naród!». I postawił mnie pośród nich i polecił mi abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy! Czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże! Ty to wiesz (że Twoją mocą mogą)» (Ez. 37,1-3). W duchu spójrz na rozgwieżdżone niebo i uświadom sobie, że Bóg stworzył te miliony gwiazd. 3 razy powtórz święte Imię Boże Jehoszua, a podczas długiego wydechu i ty wyznaj swoją wiarę: "Panie, Tyś uczynił niebo i ziemię!" (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-AA-AA-AA.
R.: Bożą wszechmocą zmartwychwstał Jezus Chrystus! 3 razy wymawiam Imię Boga, a przy długim wydechu "a" wyznaję: "Jezu, trzeciego dnia zmartwychwstałeś" (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Wierzę, że mocą Bożą, którą Wszechświat został stworzony, Chrystus zmartwychwstał, a także  duchowo zmartwychwstanie i Polska! 3 razy powtórz Imię Boga, w czasie wytchnienia wyznaj: "Polska zmartwychwstanie!"  (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Wyznałeś wiarę w wszechmoc Pana Boga. "Bóg poprzez posłuszeństwo wiary chce duchowo wskrzesić naród polski. Uświadom, że w tobie jest obecny Bóg Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty, Którego otrzymałeś w chrzcie".
Wyobraź, że jesteś nadajnikiem duchowym, który przez chrzest podłączony do narodu polskiego i ich dusz. Teraz Pan Bóg mówi do ciebie: "Synu człowieczy, prorokuj! W mojej władzy powiedz tym kościom: Wyschłe kości narodu polskiego, słuchajcie słowa Pana!"  «Ko amar Adonai Jahwe Elohim!», co znaczy: «Tak mówi Pan Bóg!» (wspólnie powiedzieć 3 razy: «Ko amar Adonai Jahwe Elohim»).
R.: «Ja, Pan Bóg, daję wam, naród polski, Ducha po to, abyście się stały żywe poprzez nawrócenie i skruchę».
R.: Trzy razy powtórzyć Imię Boga Jehoszua i sercem wzywaj: "Daj, daj ... " (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Panie Bóże, teraz Ty dajesz swego Ducha, i ja teraz przyjmuję Jego w imieniu całej Polski. Powtórz 3 razy Imię święte i przy długim wydechu, uświadom, że na ciebie i na naród polski, jak  deszcz ze światła, schodzi Duch Boży. "Przyjmuję, przyjmuję, przyjmuję!" (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Zaczyna się proces ożywienia. Oto słyszę wielki szum, widzę jak kości jedna po drugiej zbliżają się do siebie. Naród uświadamia swoje zdrowe korzenie duchowe i moralne, które otrzymał przez chrzest 1000 lat temu, w czasie Mieszka I. Z wiarą trzy razy powtórz Imię Boga i przy długim wydechu dziękuj - dziękuj za Duch pokuty (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Kontynuuj prorokować! 3 razy w autorytecie wypowiedz: «Ko amar Adonai Jahwe Elohim!»
R.: Po tym dodaj: «Ja, Pan Bóg, dam  wam ścięgna - ducha modlitwy!»  
R.: Wzywaj sercem: "Daj, daj, daj...» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Panie Bóże, teraz Ty dajesz ducha modlitwy – ścięgna. Od imienia wszystkich z wiarą powtarzaj: «Przyjmuję, przyjmuję...» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Widzę na kościach ścięgna. Ludzie zaczynają dostrzegać swoje grzechy, żałować i modlić się. Już teraz wielu z nich zdaje sobie sprawę, że na krzyżu Chrystusa została przelana drogocenna krew na odpuszczenie ich grzechów. 3 razy z wiarą powtórz Imię Boga, a przy wydechu «ааа» dziękuj – dziękuj że Pan Bóg to robi (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Kontynuuj proroctwo. 3 razy wypowiedz: «Ko amar Adonaj Jahwe Elohim
R.:  Po tym dodaj: «Ja, Pan Bóg, dam  wam ciało – Przykazania Boże!».
R.: W imieniu narodu polskiego poproś: «Daj, daj, daj...» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Ty, święty Panie Boże, teraz dajesz narodu polskiemu siłę – Przykazania Boże. Od imienia całego narodu wzywaj sercem: «Przyjmuję, przyjmuję siłę – Twoje Przykazania» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Widzę, że ludzie zaczynają zmieniać ich sposób życia według Przykazań Bożych. 3 razy powtórz Imię Święte, a podczas długiego wydechu "aaa" z wdzięcznością serca dziękuj, dziękuj ... (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Kontynuuj proroctwo: 3 razy w autorytecie wypowiedz «Ko amar Adonaj Jahwe Elohim!»
Po tym dodaj: «Ja dam wam, naród polski, skórę ochronną – świętowanie dnia zmartwychwstania w bratnich wspólnotach» (Dz. 2,42).
R.: Nalegam z prośbą i wzywam: «Daj, daj...» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Ty, Panie Boże, dajesz skórę ochronną – świętowanie dnia siódmego w żywych wspólnotach. Z  wiarą od imienia całego narodu «Przyjmuję...» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Widzę, że skóra pokryła ożyły organizm. Ludzie zaczynają świętować niedziele. Wszędzie powstają żywe wspólnoty, jak  na początkach chrześcijaństwa. Z całego serca dziękuj Panu Bogu, że On obiecał i uczynił (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Widzę jednak, że tym powstałym z duchowej śmierci, czegoś brakuje. Oni nie mają w pełni tegoż Ducha, którego mieli świadkowie Chrystusa (Dz. 1,8) – tego Ducha, którego mieli apostołowie i męczennicy. 3 razy w żywej wierze, powtórz Imię święte, a podczas wydechu "aaa" wzywaj sercem do Pana Boga: «Daj narodu polskiemu w pełni zesłania Ducha Świętego!» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Ty, Panie Boże, dajesz w pełni swego Ducha. W imieniu narodu polskiego Jego przyjmuję (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że teraz chrzcisz polski naród swoim Duchem (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА).
R.: A gdym prorokował, kości były pokryte ścięgnami i ciałem, a skóra pokryła je z wierzchu. Zakończ wszystkie proroctwa, jak tobie zostało nakazane:
[Wyjaśnienie następnego proroctwa: najpierw obracam się twarzą na wschód, prorokuję do Ducha, aby stamtąd On przyszedł do mnie. Wzywam pierwsze trzy sylaby Imienia Boga «Je-ho-szu» i uświadamiam sobie, że Duch Święty przychodzi do mnie ze wschodu. Następnie, przy długim wydechu "aa" uświadamiam, że wchodzi do mnie i wypełnia przestrzeń, gdzie modlimy się razem. Podczas drugiego i trzeciego wydechów "aa-aa" poprzez mój oddech i wyciągnięte ręce Duch Boży wraca w kierunku wschodnim i działa swoją ożywiającą mocą.  To samo dzieje się i przy modlitwie na  trzy pozostałe strony świata.]
1: Obróć się w kierunku wschodnim. Prorokuj do Ducha, i mów: «Ko amar Adonaj Jahwe Elohim!» (3 razy)
«Przyjdź, Duchu Boży, od pierwszego wiatru od granicy wschodniej i mocno powiej na cały naród polski. Niech  ożyje!» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА)
2: Obróć się w kierunku południa, znowu  prorokuj do Ducha, i mów: «Ko amar Adonaj Jahwe Elohim!» (3 razy)
«Przyjdź, Duchu Boży, od drugiego wiatru od granicy południowej i mocno powiej na cały naród polski. Niech  ożyje!» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА)
3: Obróć się w kierunku zachodnim, znowu  prorokuj do Ducha, i mów: «Ko amar Adonaj Jahwe Elohim!» (3 razy)
«Przyjdź, Duchu Boży, od trzeciego wiatru od zachodniej granicy i mocno powiej na cały naród polski. Niech  ożyje!» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА)
4: Obróć się w kierunku północnym, znowu  prorokuj do Ducha, i mów: «Ko amar Adonaj Jahwe Elohim!» (3 razy)
«Przyjdź, Duchu Boży, od czwartego wiatru od granicy północnej i mocno powiej na cały naród polski. Niech  ożyje!» (wspólnie powiedzieć 3 razy: JE-HO-SZU-АА-АА-АА)
Teraz całkowicie urzeczywistnia się słowo Boże: «Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.» (Ez. 37,10).
Na zakończenie – pieśń dziękczynienia i uwielbienia ("Święty, Święty "  lub inne ...)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz