wtorek, 20 sierpnia 2013

Ukraiński Prawowierny Kościół Grekokatolicki

W 1990 roku Ukraiński Kościół Grekokatolicki (UGCC, ukr. УГКЦ) wyszedł z podziemia, ale przywództwo w Kościele natychmiast było zajęte przez duchowny przepływ heretyckiej teologii Zachodniej. Ta teologia zaprzecza podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej w całości – Bóstwo Chrystusa, jego realne ta historyczne zmartwychwstanie, cuda, inspirację Pisma Świętego, istnienie piekła. Takiego ducha wprowadził do naszego Wschodniego Kościoła ex-kardynał Huzar.

On też akceptuje homoseksualizm, okultyzm - przepowiednie, magię (sam wróży wahadłem) /patrz książkę ukr. „Бесіди з Блаженнішим Л. Гузаром до постконфесійного християнства”(2006)/.
L. Huzar urodził się w Ukrainie, ale całe życie mieszkał na zachodzie – w Ameryce, we Włoszech. Razem z grupą Amerykanów i ludzi ze zachodu, które mieli tego samego ducha apostazji, dorwał się do władzy w UGCC.

Dlatego prawowierny przepływ w UGCC prowadzony przez Ukraińców arcybiskupa Michała Osidacza i biskupa sekretarza Markijana Hitiuka, OSBM, wraz z innymi biskupami odłączyli się od tego heretyckiego przepływu a 11.8.2009 r. ogłosili Ukraiński Prawowierny Kościół Grekokatolicki(UOGCC). Za to UGCC mówi kłamliwie wszystko źle na nas, nazywa sektą, schizmatykami itd. Tworzy fałszywą i zniesławiającą kampanię przeciwko nam, na różne sposoby wpływa na organy władzy publicznej manipulując nimi z celem, by nie pozwolić prawną rejestrację UOGCC. Broni się mówiąc, że to jest wiek zjednoczenia, a nie podziału.

Na to odpowiadamy: zło musi być nazwane złem, kłamstwo kłamstwem, herezja herezją. Nie było możliwości dla żadnego dialogu z apostatyczną hierarchią. Z ich strony to był tylko monolog. Bylibyśmy zmuszeni podlegać dyktaturze herezji i przestać walczyć o odrodzenie Kościoła. Ale to by była fałszywa jedność i zdradza Chrystusa i Kościoła.

Pamflety, pisane przeciwko nam – to jest zbiór półprawd, kłamstw i zniesławień. Ale my odbiliśmy wszystkie ataki i na odwrót wskazujemy na główny problem, który jest zdradą chrześcijańskiej wiary z powodu herezji Huzara i wybranej przez niego hierarchii.
Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy jesteśmy uprawnieni do rejestracji. Nasza wiara nie jest sprzeczna z prawem Ukrainy. Nasze przeciwnicy mówią, że nie możemy mieć podobną nazwę do nich. Odpowiadamy: my mamy podobną, ale nie identyczną nazwę. Podobne nazwy mają wszystkie Prawosławne Kościoły w Ukrainie i różnią się tylko poprawką: kijowska, moskiewska, autokefaliczna. Nasza nazwa też się różni od UGCC tylko poprawką prawowierna – orthodoxos.

Państwo(konkretne urzędnicy) reagują na zniesławienie, rozpowszechnione naszymi przeciwnikami i dlatego nie chcą umożliwić rejestrację prawną naszej UOGCC( ukr. УПГКЦ). Tak więc nielegalnie nie dają nam możliwości na pełnoprawne istnienie. My tylko wymagamy zgodności z prawem!

Jeśli nam nie dadzą możliwości dokonania rejestracji, to będzie oznaczać wyraźną dyskryminację chrześcijan w Ukrainie!

Memorandum


Nasz Prawowierny Synod biskupów w zeszłym roku wskazał na herezje kard. L. Huzara, które niszczą istotę chrześcijańskiej wiary. Kardynał nie przedstawił żadnych argumentów, żeby coś wyjaśnić przed oskarżeniem o herezje. Niestety cały Synod UGCC wykazał jedność z nim i z jego herezjami. Zamiast tego, aby rozwiązywać najistotniejszy problem, a mianowicie: L. Huzar głosi herezje – Synod jest po jego stronie i pomaga mu w likwidacji prawowiernych. Herezje są następujące:

1) poddawanie w wątpliwość Boskości Chrystusa;

2) poddawanie w wątpliwość Dziewictwa Matki Bożej;

3) poddawanie w wątpliwość wieczności piekła;

4) propagowanie okultyzmu i synkretyzmu;

5) wróżenia wahadłem

6) akceptacja homoseksualizmu i relatywizmu w sferze wiary i moralności;

7) poddawanie w wątpliwość prymatu i nieomylności papieża

8) propagowanie reinkarnacji.

Z tego powodu został założony Prawowierny Synod biskupów UGCC, żeby stać się przeciwwagą tym herezjom i alternatywą dla tych, którzy chcą zachować zbawczą wiarę w Jezusa Chrystusa.

a) Po roku doświadczeń z intrygami heretyckiego Synodu i z brakiem zainteresowania z jego strony rozwiązywać problem czystości wiary oraz z milczeniem Watykanu na tak poważny problem jak herezje wewnątrz Kościoła, musieliśmy podjąć poważną decyzję: sformować Ukraiński Prawowierny Kościół Grekokatolicki(UOGCC). Ten Kościół opiera się na doktrynę Apostolskiej Tradycji, na jej niezmienne podstawy wiary chrześcijańskiej, umieszczone w Bożym objawieniu, nauce świętych ojców Soborów Powszechnych i Tradycji Kościoła, nazywane depositum fidei.
UOGCC akceptuje prymat papieża.

Heretycka struktura prowadzona przez kardynała Huzara stopniowo i chytrze likwiduje prawowierność i wszystkie podstawy wiary chrześcijańskiej. Prawowierny Synod biskupów działał w celu zachowania dziedzictwa Ojców, apostolskiej i prawowiernej Chrześcijańskiej wiary. Heretycy odpadli do apostazji i każdy, kto im poddaje się przestaje być katolikiem oraz chrześcijaninem.

We współczesnej dobie heretycy nawet nie mają tyle uczciwości, jak piraci, którzy w czasie boju uczciwie zamieniali flagę z królewskim herbem na flagę z symbolem śmierci. Herezje – to jak butelka trucizny. Było by przestępstwem nie poznaczyć ich znamieniem śmierci, a dawać ludziom do picia! To dzisiaj robią heretycy w Kościele. To jest twardy, ale prawdziwy obraz herezji i heretyków nie tylko w naszym Wschodnim Kościele Katolickim, ale dzisiaj i w całym Zachodnim Kościele Katolickim. Pod władzą herezji i heretyków w Kościele oficjalnie przestronną drogą idzie się do piekła. Każdy, kto zjednoczy się z herezjami, jest zatruty i traci życie wieczne.

b) 11 sierpnia 2009 r. B. w Synodzie dodatkowo był obrany biskup Eliasz, OSBM, jako Wiceprzewodniczący UOGCC.

Sekretarzem zostaje biskup Markijan, OSBM.
Członkowie Synodu Stałego są:
+Metody, OSBM
+ Samuel, OSBM
+ Eliasz, OSBM
+ Markijan, OSBM

c) Prawowierny Synod, który odbył się we Lwowie-Brzuchowicach, otwarcie zadeklarował utworzenie Ukraińskiego Prawowiernego Kościoła Grekokatolickiego (skrócono UOGCC), uzasadnił jego oficjalne istnienie i napisał list Ojcu Świętemu, że uznaje jedność wiary Katolickiej z Biskupem Rzymu. Dodatkowo był napisany list do Prezydenta Ukrainy W. Juszczenka, żeby on zabronił nielegalne odroczenie rejestracji już istniejącego Kościoła.
Lwów-Brzuchowice, 11.08.2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Synod UOGCC

We Lwowie 29.9.2009r. odbył się Synod UOGCC, którego przewodniczącym był metropolita Michał Osidacz. Kilka dni przed rozpoczęciem synodu metropolita mianował biskupa Teodozjusza Iwaszkiwa, OSBM, za zgodą członków Synodu, arcybiskupem. Tak samo biskup Eliasz Dohnal, OSBM, 29.09.2009 został powołany metropolitą na arcybiskupa. Synod zatwierdził tę decyzję.

Nowy przewodniczący UOGCC

W lipcu i sierpniu 2012 na Przewodniczącego Ukraińskiego Prawowiernego Kościoła Grekokatolickiego(UOGCC) biskupa Michała Osidacza została utworzona niezwykle silna i systematyczna presja psychologiczna ze strony przedstawicieli UGCC wspólnie z gazetą „Ekspres”.(№ 86 (6492)).

Biskup przeżył trzy zawały. Przez to nie tylko jego zdrowie, ale i życie było pod gróżbą. Tworząc mocne ciśnienie i manipulację, Arcybiskupa nakłaniali nawet do tego, żeby on napisał publiczne oświadczenie, w którym by zaprzeczył, że jest biskupem i księdzem. Tak chcieli dać w wątpliwość psychologiczne zdrowie 83-letniego Arcybiskupa. To było ukierunkowane, organizowane przestępstwo i zamach na Kościół UOGCC w celu jego likwidacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz